Emneside

Ophavsret, opfindelser og patenter

Ofte har arbejdsgiveren ophavsretten til de frembringelser, du laver i arbejdstiden. Der er særlige regler for EDB-programmer. Som udgangspunkt er en idé ikke beskyttet af ophavsretsloven, men der kan fx aftales regler for udnyttelse af knowhow. Der er andre regler for medarbejderes opfindelser. Reglerne kan fraviges med aftale, så det er en god idé at lade IDA gennemgå aftaler mellem din arbejdsgiver og dig, inden du skriver under. 

 • Forslag til forlagsaftale

  AC's hjemmeside vil du kunne se UBVA's (Udvalget til beskyttelse af Videnskabelige Arbejder) forslag til en forlagsaftale vedrørende videnskabelige og populærvidenskabelige værker. Der er en tilhørende vejledning til forlagsaftalen, som er drøftet og anbefalet i fællesskab med Den Danske Forlæggerforening.

 • Rettigheder ved forskningsprojekt

  UBVA´s hjemmeside kan du læse mere om reglerne for ophavsret ved forskningsprojekter.

 • Retten til opfindelser ved offentlig forskningsinstitution

  Medarbejderen ved en offentlig forskningsinstitution skal straks pågældende har gjort en opfindelse i forbindelse med sit arbejde, skriftligt underrette institutionen om det.

  Institutionen har herefter - under visse forudsætninger - krav på, at få opfindelsen overdraget til sig. Institutionen skal inden for 2 måneder efter, at du har givet den skriftlige meddelelse om en opfindelse, afgøre om den ønsker at disponere overopfindelsen. Hvis ikke institutionen giver denne meddelelse rettidigt eller meddeler, at den ikke ønsker at overtage opfindelsen, har du samtlige rettigheder til at disponere over opfindelsen, herunder søge patent eller offentliggøre den.

  Hvis institutionen ønsker at overtage din opfindelse, har du krav på et rimeligt vederlag fra institutionen. Kontakt IDA for at høre nærmere om dette.