Emneside

Pension

Opsparing til pension kan hjælpe dig til at få en god tilværelse. Både mens din karriere er aktiv og senere. Går alt vel kan du nyde afkastet af din opsparing til pension, når dit arbejdsliv stopper. Det kan samtidig være med til at sikre dig og/eller din familie i tilfælde af kritisk sygdom, invaliditet eller død. For IDA er opsparing til og sikring af medlemmernes pension et vigtigt element i varetagelsen af medlemmernes økonomiske vilkår.

Det er vigtigt at starte med at spare op så tidligt som muligt. Samtidig betyder størrelsen af indbetalingen naturligvis meget. Jo større indbetalinger, jo større pension. Og jo længere tid opsparingen varer, jo større pension.

Pensionsopsparinger

Der findes flere forskellige former for pensionsopsparinger. De fleste kan tilpasses dine behov og ønsker. Derfor er det vigtigt at søge råd og vejledning – og løbende justere din pensionsopsparing i forhold til udviklingen af dit privatliv. Dine behov og forventninger ændrer sig, når du stifter familie, hvad enten det sker ved at du flytter sammen med en anden eller I gifter jer.

IDA anbefaler, at medlemmerne etablerer pensionsopsparinger hos enten ISP Pension eller DIP.

Efterløn

Med i overvejelserne skal også efterløn.  For at komme med i en efterlønsordning er medlemskab af en a-kasse nødvendigt. Udover medlemskab skal man betale et særskilt efterlønsbidrag fra man fylder 30 år. Aldersgrænserne for efterløn og pension ændres løbende. Akademikernes A-kasse har overblikket over regler, satser og aldersgrænser.

  • Hvad er pensionsprocenten for offentligt ansatte?

    • Stat: 17,1 %, obs. pension af rådighedstillæg: 9 %
    • Kommunal: 17,82 %
    • Regional: 17,97%