Emneside

Særlige ansættelsesformer

Bliver du tilbudt en vikaransættelse er det typisk en midlertidig ansættelse i en andens job - fx som barselsvikar. Du kan også blive tilbudt en tidsbegrænset ansættelse i en bestemt periode eller andre objektive kriterier. Fleksjob er stillinger på særlige vilkår, hvor arbejdstid m.m. er fastsat med hensyn din arbejdsevne. Her på siden er der også mulighed for at finde oplysninger om ansættelse med løntilskud og i virksomhedspraktik. 

 • Ansættelse med løntilskud

  Hvis du er ledig og medlem af en a-kasse, og har ret til at blive aktiveret, så kan du blive ansat hos en privat eller offentlig arbejdsgiver.

  Arbejdsgiveren ansætter dig som ledig og modtager et tilskud til din løn.

  Forløbet aftales mellem dig, Jobcentret, din a-kasse og en virksomhed.

  Du kan læse mere om ansættelse med løntilskud på Jobnet og om aktuelle satser hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 • Fleksydelse

  Når du er visiteret til et fleksjob, er du ikke længere berettiget til efterløn. Du vil i stedet have mulighed for at få fleksydelse.

  Ansatte i fleksjob har i lighed med ordinært ansatte mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, når de har nået en vis alder. I lighed med efterlønsordningen på det almindelige arbejdsmarked, har du mulighed for at trække dig tilbage fra dit fleksjob og modtage fleksydelse.

  Som udgangspunkt er fleksydelsesalderen 60 år, men aldersgrænsen følger som efterlønnen udviklingen i levetidsindekset, og tilbagetræksningsalderen vil derfor stige for dem, der er født efter 1. juli 1954.
  For at få fleksydelse er det en betingelse, at du tidligere har været tilmeldt efterlønsordningen og stadig er tilmeldt efterlønsordningen på det tidspunkt, du får bevilget fleksjob. Når du bliver visiteret til fleksjob, så får du automatisk tilsendt et ansøgningsskema til fleksydelse.

  Fleksydelsessatsen vil som udgangspunkt svare til 91 % af dagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis. Fleksydelse udbetales af din bopælskommune.

 • Virksomhedspraktik

  Hvis du er ledig og medlem af en a-kasse, kan du komme i et praktikforløb i en virksomhed.

  Virksomheden udbetaler ikke løn under praktikopholdet. Den ledige modtager sine sædvanlige dagpenge fra a-kassen.

  Du kan læse mere om virksomhedspraktik på www.jobnet.dk.