29.10.2018
4 min læsetid

3D-print rækker ud efter mindre virksomheder

Da Techtopia spurgte et panel af 3D-print-kyndige, hvordan små og mellemstore virksomheder skal få lettere adgang og mere ud af additive manufacturing, lød svaret, at virksomhederne skal deles om, uddannes i og udfordres af 3D-print.

Anne-Cathrine Jensen

af Anne-Cathrine Jensen

Eksempler på 3D-printede materialer blev vist frem af producenterne på AM Summit.

Hvad får man, hvis man inviterer DareDisrupt, Stratasys & Makerbot, AM Hub og Autodesk på scenen sammen ved AM Summit? Man får en lang række bud på, hvordan de allerede nu - og hvordan de i fremtiden - hjælper små og mellemstore virksomheder med at udnytte fordelene ved 3D-print. Fordelene ved additive manufacturing, som det også hedder, rækker nemlig langt ud over prototypeproducering - men særligt små og mellemstore virksomheder skal kunne se lyset for enden af tunnelen, før de bruger ressourcer på nye teknologier.

Det fortæller Asif Moghal fra Autodesk til Henrik Føhns - vært på IDA's teknologipodcast Techtopia. Asif Moghals research i Storbritannien viser især tre årsager til, at små og mellemstore virksomheder (sme) ikke arbejder hen imod at anvende avancerede fremstillingsteknoligier. 

1) De har for travlt til at sætte sig ind i nye teknologier

2) De vil ikke antage en fremmed teknologi som additive manufacturing uden at et klogt hoved in house har haft mulighed for at evaluere løsningen.

3) Sme-ansatte i Nordeuropa bruger i gennemsnit 21,5 timer om ugen på opgaver, der ikke kan faktureres videre til en kunde, og uddannelse i nye teknologier vil for en stund gøre det tal endnu højere.

"Ofte får vi at vide, at der ikke ligger nogen værdi i blot at tale om ny teknologi. I stedet skal vi italesætte, hvordan den ny teknologi specifikt kan øge profit og mindske tab - så bliver det nemmere at retfærdiggøre investeringen," siger Asif Moghal, der er Manufacturing Industry Manager i AM Hub.

Ny teknologi mangler in house-eksperter

"Det er en udfordring for sme, at de mangler viden, uddannelse og dermed evnerne til at anvende 3D-print og additive,"  fortæller Andy Middleton President EMEA ved  Stratasys & Makerbot.

Derfor arbejder Stratasys & Makerbot på at lave træningsprogrammer og indlæringssystemer, som tillader deres kunder at forstå, lære og bruge udbuddet af 3D-printere. Der er nemlig brug for eksperter ude i virksomhederne, hvis additive manufacturing skal blive til mere end prototyper og reelt gøre sig gældende som en del af produktionen.

Og erfaringer fra Holland viser, at virksomheder er villige til at betale for at uddanne en ansat i at forstå anvendelsesmulighederne af de nye teknologier. Investeringen i form at efteruddannelse giver nemlig både en indsigt i udbuddet af additive manufacturing her og nu, men det sikrer også, at der er en kompetence i virksomheden, som vil være i stand til at vurdere værdien af nye udviklinger indenfor fremstillingsteknologier i fremtiden.

Bæredygtige enkeltdele og deleøkonomi

Andre udfordringer for sme, der tøver med at give sig i kast med additive manufacturing er både omkostningerne ved et helt nyt produktionssystem og spildtid med medfølgende pengetab, hvis den står stille.

I paneldebatten vurderes det, at 3D-printere udnyttes op til 30% af tiden. Nogle steder naturligvis meget mere, men andre steder også meget mindre - og de 70% af tiden, hvor maskineriet står stille for en virksomhed, kan man jo meget passende deles om. Det er mindre ressourcekrævende for en virksomhed at købe sig ind i en del af en 3D-printer til produktionsbehov end at investere i én selv.

Cirka samme tankegang bygger 3D Hubs på. Her kan man uploade sine filer for et design og få råd og vejledning til den optimale produktion - og man kan sågar bestille sit produkt direkte hos 3D Hubs og få det leveret eller købe reservedele og udstyr til at producere selv. Nogle sme vil ikke gå for tidligt ud og installere et helt produktionsmodul, så de har en fordel, hvis de kan bestille enkeltelementer, der tillader dem at udvide produktionen

"Vi bruger machine learning, som har taget ved lære af de seneste seks års samarbejder, hvor vores kunder jo opdaterer deres modeller flere gange, før de når frem til den helt rette. På baggrund af ændringer i design, produktionsmetode og materialevalg, er vores algoritmer blevet trænet til - uden menneskelig indblanding - at rådgive kunder i deres valg på baggrund af alle tidligere valg," siger Brian Garret Co-founder & CPO hos 3D Hubs.

Hvordan 3D-print kan øge brugen af genbrugsmaterialer, sikre cirkulær tænkning for små og mellemstore virksomheder - og hvorfor de virksomheder skal ansætte studerende, som slet ikke gør, det de bliver bedt om, kan du høre mere om i ugens Techtopia fra den årlige konference AM Summit.

Tilmeld dig Techtopia

I nyhedsbrevet får du bl.a. artikler og historier om de emner vi beskæftiger os med i podcasten.
  • Artikler
  • Historier
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs det seneste nyhedsbrev