17.04.2018
5 min læsetid

Digitale platforme byder sig til for freelanceingeniører

Er du freelanceingeniør, eller overvejer du at blive det? Så er der efterhånden flere bejlere til dig i form af digitale arbejdsplatforme og tjenester, men de er dybt uenige om, hvordan sådan en tjeneste skal skrues sammen.

Morten Scriver Andersen

af Morten Scriver Andersen

Du kan finde rengøringshjælp, taxachauffører og håndværkshjælp på digitale platforme. Ofte er de henvendt til ufaglært arbejdskraft, men nu prøver flere forskellige tjenester at sælge højtuddannet arbejdskraft, og nogle ligefrem direkte henvendt til ingeniører og it-folk.

Vi har på IDA Universe allerede skrevet om den nye digitale arbejdsplatform Worksome, som henvender sig til alle højtuddannede i bred forstand. Men også konsulenthuset Innovation Lab har stiftet en platform i Norge kun for Ingeniører og overvejer at starte i Danmark. Og så har Teknisk Landsforbund deres helt egen og anderledes løsning, som i øvrigt har været her i 25 år.

Men en ting ad gangen. For de tre tjenester har mildest talt forskellige måder, at skrue deres tjenester sammen på.

De adskiller sig primært på to parametre: Det ene handler om ansvar, altså om tjenesten agerer ren og skær teknologisk platform eller tager arbejdsgiveransvar med alt hvad det indebærer. Det andet er specialiseringsgraden, hvem de henvender sig til.

1. Allroundplatformen for højtuddannede

Worksome er en ny digital arbejdsplatform, en digitaliseret opslagstavle, hvor virksomheder kan slå små og store freelanceopgaver op, som freelancerne, der skal oprette en CVR-baseret profil, kan byde ind på.

Worksome har et væld af godkendte profiler, der spænder over alt fra journalister, jurister, bogholdere til ingeniører. Fælles for brugerne er, at de skal være højtuddannede eller i gang med en relevant uddannelse.

Platformen har i sin opbygning meget til fælles med AirBnB. En virksomhed kan udbyde et job, freelancebrugerne kan byde ind på det, og betalingen sker gennem Worksome, som tager en vis procentdel i administrationsgebyr. Efter endt job kan både arbejdsgiver og freelancer bedømme hinanden med en kommentar og et antal stjerner. På den måde bygger freelanceren en stærkere profil op, og virksomheden fremhæves som en attraktiv arbejdsplads. Hvis alt går godt. Al informationen ejer Worksome.

Og prisen, den må parterne selv finde ud af:

"Det kan vi aldrig være de rette eksperter til at vurdere. Det er parterne selv meget bedre i stand til. Det vi kan gøre er, at facilitere, at der er et så godt grundlag som muligt for at fastsætte det. Det er der, data kommer ind i billedet, og vi vil rimelig hurtigt få et indtryk af, hvad gennemsnitsprisen for forskellige kompetencer ligger på," fortæller administrerende direktør Mathias Tao Agger Linnemann, der er i dialog med fagbevægelsen om netop dette.

2. Vikarbureauet, der tager arbejdsgiveransvaret 

Det, digitale arbejdsplatforme som Worksome ofte bliver kritiseret for, er det manglende ansvar i forbindelse med freelancernes manglende vilkår, som ikke altid afspejler sig i honoraret. Det er ikke nemt for nogle af parterne at tage højde for arbejdstid, feriepenge, sygeløn og forsikringspræmier, hver gang en opgave skal løses.

Fagforeningen Teknisk Landsforbund er gået hele vejen på dette parameter med deres freelancetjeneste Teknik og Design Freelancebureau. De ser sig selv som arbejdsgivere, et vikarbureau, som ordner alt, hvad der hedder skat, moms og feriepenge. Og så udbetaler sygeløn og yder juridisk bistand i tilfælde af, at noget skulle gå galt. De betaler ligefrem lønnen, hvis virksomheden er gået konkurs eller af andre årsager ikke vil betale det aftalte honorar. Det er det, det noget højere administrationsgebyr på 16 procent for medlemmer og 20 procent for ikke-medlemmer, går til.

Der er også den sidegevinst for folk, der prøver at få en fod ind på arbejdsmarkedet fra deres skjul i dagpengeland. Arbejdstimer udført gennem Teknik og Design Freelancebureau er nemlig rene lønmodtagertimer. Det kan altså hjælpe dig til at optjene ret til dagpenge, og frem for alt har du ikke brug for et CVR-nummer, hvilket er et krav som selvstændig men forbudt i dagpengesystemet.

Til gengæld er der ingen virtuel opslagstavle, hvor virksomheder og brugere kan finde hinanden, men de formidler kontakten, hvis virksomheder spørger efter specialister. Brugerne står derfor helt selv for at finde deres freelanceopgaver.

Teknik og Design Freelancebureau startede for over 25 år siden som medlemsservice til selvstændige, der følte, de druknede i papirarbejde og uoverskuelige paragraffer. Men de har i de seneste år oplevet en enorm brugertilvækst.

"Det startede jo af en lidt anden grund, men det passer bare supergodt ind i arbejdsmarkedet, som det ser ud nu med de mange kortvarige ansættelser. Og der har vi så mulighed for at give vores medlemmer noget sikkerhed, som de ikke ellers har kunnet få," siger Charlotte Dahm-Johansen, der er rådgivningskonsulent i Teknik og Design Freelancebureau.

Tjenesten genererer ligefrem overskud i dag, og derfor overvejer man at udvide forretningen til flere fagområder og ligefrem etablere en digital opslagstavle som Worksome.

"Spørgsmålet er bare, om man synes, at det er noget, der skal ligge i fagforeningsregi. Tror vi, det er fremtiden, og er det det, vores medlemmer vil have?," siger Charlotte Dahm-Johansen, der er rådgivningskonsulent i Teknik og Design Freelancebureau.

Teknik og Design Freelancebureau har allerede indgået samarbejdsaftaler med forskellige fagforeninger som Dansk Journalistforbund, PROSA og HK, så medlemmerne af disse får rabat på administrationsgebyret.

3. Ny platform til IDAs medlemmer

Også IDA er opmærksom på en virkelighed, hvor flere selv sammensætter deres arbejdsliv. Det kan være gennem projekt- og deltidsansættelser, som selvstændige/freelancere, gennem honorarbetalte opgaver eller ved at kombinere flere opgavetyper.

Derfor har IDA i samarbejde med Mediehuset Ingeniøren skabt rammerne for, at arbejdsgivere og arbejdstagere let kan finde hinanden i det helt rigtige match, og den kendte Jobfinder.dk-portal er blevet udvidet med et område for freelance-opgaver på Jobfinder.

”Jobfinder arbejder konstant med at videreudvikle vores services og tilpasse indhold i forhold til markedsudviklingen. Over det seneste har der været stigende efterspørgsel fra virksomheder på at kunne rykke enkelt-opgaver ind. Også på kandidatsiden har vi oplevet et ønske om at kunne bringe sig selv i spil som freelancer. Derfor har vi udvidet den klassiske jobsøgningskanal,” siger Morten Mazanti, der er Business- og Projektmanager hos Mediehuset Ingeniøren.

Både rutinerede selvstændige og freelancere har mulighed for at gå på opgavejagt på portalen, men også lønmodtagere i faste stillinger, der måske har lyst til at byde ind på enkeltstående opgaver ved siden af det faste job, kan gå på udkig. Der er dog nogle ting, man skal huske at sikre sig. Som freelancer forlader man Funktionærlovens de trygge rammer og rettigheder.

Kontrakten skal være klar, så begge parter er enige om både omfang, tidsplan og honorar. Man skal også sikre sig, at man kan holde ferie, gå på barsel og spare op til pension.

Som IDA-medlem er der altid juridisk rådgivning at hente, uanset om du overvejer at blive selvstændig, freelancer, løse opgaver via digitale platforme, lige har startet din egen virksomhed eller har været i gang på området længe, siger Juliane Marie Neiiendam, formand for Ansattes Råd.

”Vi hjælper og rådgiver vores medlemmer, uanset hvor de er i deres arbejdsliv, og som atypisk ansat skal man jo stadig have mulighed for at holde ferie, gå på barsel og spare op til pension. Uden fast arbejdsgiver skal man jo selv have øje på den bold, og det rådgiver vi naturligvis om,” siger hun.