06.07.2016
8 min læsetid

Dit wi-fi-signal kan hjælpe Roskilde Festival

Wi-Fi-tracking viser, hvordan Roskilde Festivals gæster bevæger sig rundt på festivalen. Det kan bruges til at skabe bedre oplevelser for de mange festival-deltagere.

Morten Scriver Andersen

af Morten Scriver Andersen

TrackSafe-teamet fik mere end 22 millioner målinger med fra Roskilde Festival 2016

Når Dyrskuepladsen i Roskilde hver sommer bliver indtaget af Danmarks største festival, er det ikke bare musikken, der skal spille. 130.000 Roskilde Festival-deltagere rykker ind på et lille område, og derfor er der også store krav til logistikken, når gæsterne skal købe mad og drikke, benytte toiletter, stille telte op og meget andet.

I år fik Roskilde Festival hjælp af et hold DTU-studerende, der med systemet TrackSafe udnytter Wi-Fi-signalet i gæsternes mobiltelefoner til at skabe heatmaps over bevægelsesmønstre. Det giver unikke muligheder for at forstå forbrugerne og indrette sig efter dem.

“Vi kan hjælpe boderne i Food Court med at se, hvor mange besøgende der er, hvor længe de opholder sig derinde, hvor lange lange køerne er osv. På den måde kan vi gøre dem klogere på deres forbrugere, og hvornår de kommer. Afhænger det fx af koncerter, eller er der andre parametre, der spiller ind,” fortæller Peter Juhl Savnik, der studerer til elektroingeniør på DTU og står bag TrackSafe.

22 millioner målinger

TrackSafe udnytter, at så stor en del af deltagerne på Roskilde Festival - og danskerne i det hele taget - altid har en mobiltelefon med Wi-Fi på sig. Selv om mange slår Wi-Fi-signalet fra for at spare strøm, udsender smartphones fortsat et “probe request”, som telefonen bruger til at positionere sig med. TrackSafe benytter trilaterering - altså signalstyrken i Wi-Fi-signalet fra telefonen - til at beregne afstand og dermed placeringen på de mange gæster i det populære madområde.

“Det interessante ved at sætte sensorer op i stedet for at lade personer tælle, er at det bliver meget mere præcist. Det vil være umuligt at mappe alle de folk manuelt, men her får vi mappet hele området med ganske god præcision” siger Matilde Nygaard, der ligesom Peter Juhl Savnik studerer på DTU. 

De håber, at resultaterne kan være med til at forbedre måden boderne er sat op, ligesom det forhåbentlig giver et overblik over, hvornår gæsterne gerne vil spise. Hver dag lavede teamet bag TrackSafe en rapport til festivalen, der viste, hvor eksponerede boderne var. Det overblik kan boderne bruge til bedre at kunne styre bemanding af boderne, og hvor meget mad, der bliver produceret, så de slipper for at smide for meget ud. Og samtidig er festivalen et oplagt sted at teste TrackSafe i et helt særligt miljø.

“Roskilde Festival giver os en platform for at prøve teknologien af med rigtigt mange brugere. Det vil sige, at vi kan begynde at ramme loftet for, hvor meget teknologien kan kapere - og det er også en af de ting, der er rigtigt interessant for os hernede,” siger Peter Juhl Savnik.

Og TrackSafe har registreret rigtig meget data. I alt er der registreret 22.142.957 målinger, der fylder mere 7,7 Gb. Alene i de første 10 minutter, hvor koncert-området blev åbnet, og der traditionelt er kamp om at komme først til scenerne, registrerede systemet 7500 personer og 130.000 målinger. 

Mange muligheder

På årets Roskilde Festival koncentrerede teamet sig udelukkende om området Food Court, som er en 100 meter X 30 meter lade, der i festival-dagene bliver indtaget af madboder som Kiin Kiin, Meyers og Gorms Pizza. Men i princippet kunne TrackSafe bruges til at skabe overblik over en række forskellige aspekter af festivalen. Hvordan bevæger folk sig fx til koncerter, og vil man kunne ændre på opsætningen, så flere får en god oplevelse? Er der toiletter, der bliver brugt markant mere end andre, og vil det i så fald give mening at synliggøre de mindre brugte toiletter bedre? Man kunne også forestille sig, at der er områder, hvor der går markant flere festival-gæster, og som derfor er mere udsatte i perioder med regn, og hvor det vil være en god ide at sprede mere flis. Mulighederne er mange.

Og TrackSafe udspringer også af et andet projekt. På DTUs campus i Lyngby skal der installeres WiFi-trackere i gadelamperne, der skal være med til at skabe et overblik over, hvordan bilerne bevæger sig på universitetets område. Det er interessant, fordi det i perioder af døgnet er besværligt at finde en parkeringsplads, så håbet er, at TrackSafe kan være med til at guide folk i biler hurtigere til en ledig parkeringsplads. Systemet er også testet under DSE-messen, hvor det kan være med til at vise, hvilke stande der er attraktive, og hvor mange besøgende udstillerne kan forvente.

Der var opsat otte sensorer i Food Court, og de indeholdt alle en Raspberry Pi mini-computer og et Wi-Fi modul. Teamet har programmeret softwaren, der blandt andet indeholder en algoritme, som anonymiserer brugerne, så systemet overholder europæisk lov om databeskyttelse.