29.01.2019
4 min læsetid

Flere kvinder er det åbenlyse svar på it-branchens kvaler

Der er brug for markant flere kvinder i tech. Ikke bare for mangfoldighedens skyld, men fordi det er den eneste måde at fylde de mange ledige jobs, mener den hollandske entreprenør Geke Rosier.

Morten Scriver Andersen

af Morten Scriver Andersen

I 2017 afholdt IDA konferencen Kvinder der styrker, som i år er omdøbt til Diversity in Tech and Science.

Digitale teknologier kravler ind i praktisk talt alt i disse år og er med til at løfte vores produktivitet i de fleste brancher. Det er dog en grundlæggende udfordring at skaffe talenter til de tekniske fag, og især når det kommer til kvinder, går det langsomt.

Hollandske Geke Rosier har arbejdet i it-branchen i 25 år, og i kølvandet på dot com-boblen i 00’erne arbejdede hun sammen med en række store finansielle virksomheder, som skulle opruste på it-siden. Her blev det tydeligt for hende, at det var mere end almindeligt svært at rekruttere kvinder til it-afdelingerne.

Derfor begyndte hun at lede efter forskning om emnet. Hun opsøgte folk i branchen og forskellige organisationer og kom frem til den konklusion, at der var behov for at gøre noget. Så hun stiftede RightBrains - en platform der skal udvide udbuddet af digitale talenter ved at tiltrække flere kvinder til området. Den rækkefølge er vital, for en af Geke Rosiers vigtigste pointer er, at det afgørende er at tilføre talent til branchen, og så følger den øgede diversitet, og hvad den ellers giver af fordele, helt automatisk. 

“Jeg mener ikke, at diskussionen bør handle om diversitet. Du er nødt til at stille de rigtige spørgsmål for at finde den rigtige løsning, og jeg mener, at udfordringen er meget større end bare et spørgsmål om diversitet. Det kan være et spørgsmål som: Hvordan ændrer vi vores uddannelser, så de er tilpasset en digital fremtid? Hvordan ændrer vi vores mindset om digital teknologi? Og hvordan skaber vi en ledelseskultur, hvor alle medarbejdere føler sig indkluderet. Svarer vi på de spørgsmål, vil det helt automatisk føre til mere diversitet,” siger Geke Rosier, der var blandt hovedtalerne på sidste års konference Kvinder styrker. Konferencen er i år blevet genlanceret under navnet Diversity in Tech and Science 6. marts i både Aarhus og København.

Hun mener, at begrebet diversitet skaber negative associationer, fordi det altid ender med at handle om, hvorfor så få kvinder kommer til tops, eller om vi skal indføre kønskvoter.

Enormt potentiale

Når Geke Rosier mener, at det er så vigtigt, at vi får kvinder ind i tech-branchen, handler det i stedet om noget så simpelt som tal. I hvert fald i første omgang.

Det er faktisk et økonomisk spørgsmål. For der mangler i høj grad talenter inden for digital teknologi,” siger hun og forsætter.

“Og hvor kan du finde uudnyttet talentmasse? Jeg ser et enormt potentiale for at finde digitale talenter, hvis du fokuserer på kvinder. For der er stadig meget få kvinder, der ser potentialet i at vælge en karriere inden for området”.

At Geke Rosier ikke vælger at diskutere diversitet, hænger også sammen med, at det hurtigt bliver en diskussion om, hvad kvinder kan i forhold til mænd, og dermed også hvad de ikke kan, og det afsporer diskussionen.

“Det er en forkert diskussion, og den har ikke bragt os nogensteder indtil videre”.

Geke Rosier henviser til forskning lavet verden over omkring stereotyper og kvinders evner inden for de naturvidenskabelige fag.

“Det har vist sig, at stereotyperne om mænd og kvinder er særligt stærke i Holland. Ubevidst siger vi, at kvinder ikke er så dygtige til STEM (Science, Technology, Engieering og Math),” fortæller hun.

Men det er de, mener Geke Rosier, og der er en hovedvej af interessante karriereveje for kvinder, der giver it-branchen en chance. For kvinder kan være med til at gøre it mere helstøbt, end når det for størstedelens vedkommende bliver skabt af mænd.

Konference: Diversity in Tech and Science - Celebrating Women

Vær med til at hylde mangfoldigheden og nogle af Danmarks dygtigste kvinder inden for tech, når IDA åbner dørene til heldagskonferencen Diversity in Tech and Science - Celebrating Women, som afholdes i både Aarhus og København:

Aarhus, 6. marts

København, 6. marts

Kvinderne falder fra

Geke Rosier vil nødigt sætte tal på, hvor mange kvinder der mangler i tech. Det kan opgøres på så mange måder, og samtidig er der store nationale forskelle. I Danmark peger en undersøgelse fra IT Branchen på, at det er et godt stykke under en fjerdedel af de ansatte i branchen, der er kvinder, og andelen af kvindelige studerende på it-uddannelserne ligger stabilt omkring 27-28 procent.

Kigger vi ud over Danmarks grænser, er der hundredvis af undersøgelser, der viser noget tilsvarende. Som eksempel viste en undersøgelse fra 2017, at omkring 20 procent af Googles ingeniører var kvinder. Men uanset opgørelsesmetoden er der verden over store problemer med at tiltrække kvinder - og desværre også mange steder problemer med at holde på dem, der er blevet trukket ind.

Geke Rosier fortæller, at det for eksempel er lykkedes at få flere unge kvinder til at vælge de matematiske retninger på gymnasierne i Holland, men det er alligevel ikke slået igennem i forhold til et større optag på de tekniske retninger på universiteterne. Og hvad værre er: Kvinderne forlader tech-branchen hurtigere end mændene.

“Derfor er vi nødt til at sikre, at tilstrækkeligt mange kvinder kommer ind i branchen og at vi holder på dem, der er,” siger hun og henviser til undersøgelser der viser, at markant flere kvinder end mænd, der har læst på en STEM-uddannelse og har fundet et job, forlader faget inden for det første år.

Alle fisker i den samme sø

Der er lavet mange analyser af, hvorfor kvinder siden midten af 80erne i stigende grad har valgt it-branchen fra, og konklusionerne er mange. Geke Rosier mener, at det vil lokke flere kvinder til tech-branchen, hvis der er flere kvindelige rollemodeller og flere kvindelige ledere i tech-virksomhederne. Men hun slår også fast, at det på ingen måde er ensbetydende med, at en mand ikke kan være med til at skabe et arbejdsmiljø, der er “female friendly” og hvor alle bliver behandlet ens.

Derudover mener hun, at mange it-firmaer med fordel kunne ændre på rekrutteringsfasen. Hun mener blandt andet, at mange firmaer i højere grad bør stoppe med at fokusere så ensidigt på kandidater fra de hardcore tech-studier.

“Det er ikke der, du finder flere talenter. Alle fisker i den samme sø, og det betyder, at de ikke leder på studier, hvor du finder analytiske kompetencer eller kreative kompetencer, som du kan udvikle til at blive eksperter. Så mit råd er: Kig nu andre steder også!,” siger hun.

Samtidig mener hun, at uddannelsessystemet bør gentænkes, hvis flere kvinder skal lokkes til de tekniske uddannelser - og især hvis de skal blive. Hun sætter spørgsmålstegn ved opbygningen af gymnasierne, hvor de studerende tidligt skal træffe en beslutning i forhold til, om de vælger en matematisk/teknisk gymnasieretning eller en sproglig.

“Det er tåbeligt, for det fremmer ikke, hvad markedet efterspørger, at vi beder disse unge træffe et tidligt valg,” siger hun.

I stedet bør digitale kompetencer opprioriteres og i endnu højere grad end i dag flettes ind i alle dele af undervisningen.

Interviewet med Geke Rosier er foretaget i februar 2018 under konferencen Kvinder der styrker.