14.01.2021
3 min læsetid

Fordomme om kvindelige ledere stortrives

Kvindelige ledere er forstående og anderkendende, mens mandlige ledere er handlekraftige og innovative, mener både kvindelige og mandlige medarbejdere og ledere i en ny undersøgelse. Men fordommene fordufter, når talen går på deres nærmeste leder.

af

Morten Thiessen

"Fordommene kan være en af forklaringerne på, at vi stadig ser alt for få kvinder i lederjobs", mener AR-formand Morten Thiessen.

Stereotype forestillinger om kvindelige kontra mandlige lederegenskaber trives i bedste velgående. Det viser en ny undersøgelse om diversitet og ledelse foretaget af Ingeniørforeningen, IDA, blandt medarbejdere og ledere i danske ingeniørvirksomheder. På så godt som alle parametre i undersøgelsen er begge køn enige om at der er betydelige forskelle på, hvad mandlige og kvindelige ledere gør bedst.

Kvindelige ledere er bedst til de såkaldt bløde værdier som at vise interesse for medarbejderne, at give medarbejderne anerkendelse, at have høj etik, at indgå kompromis, at skabe samarbejde og at sørge for balance mellem arbejds- og privatliv. Derimod kommer mandlige ledere ind på en førsteplads, når det gælder handlekraft og eksekvering, når det gælder at omsætte ord til handling og at være innovativ.

Formanden for Ansattes Råd i IDA, Morten Thiessen siger:

”Det er tankevækkende med så entydige vurderinger af forskellen på mandlig og kvindelig ledelse. Fordommene kan være en af forklaringerne på, at vi stadig ser alt for få kvinder i lederjobs. Vi ved, at diversitet rummer et stort potentiale, men alligevel ansætter ledere – langt oftest mænd - typisk ledere, der ligner dem selv, fordi de ikke har fået øjnene helt op for betydningen af andre kompetencer end deres egne.”

Morten Thiessen understreger, at netop evnen til at få medarbejderne til at samarbejde på tværs i organisationen og i teams er nogle af de vigtigste kompetencer i fremtidens ledelsesværktøjskasse.

Egen leder er anderledes

IDAs undersøgelse viser paradoksalt nok også, at forestillingerne om kønsforskelle blandt mandlige og kvindelige ledere pludselig fordufter, når der spørges ind til egen leder. De adspurgte mænd og kvinder er glade for deres leder og peger på stort set de samme bløde eller hårde egenskaber hos deres leder, uanset om lederen er en kvinde eller en mand.

De er enige om, at deres nærmeste leder f.eks. giver mulighed for at udvikle sig, viser dem tillid og hjælper dem med at finde løsninger i svære situationer. De mener også, at deres egen leder er troværdig og god til at give anerkendelse. Dog vurderes lidt flere kvindelige ledere til at give konstruktiv kritik, mens mandlige ledere oftere vurderes til at være fagligt dygtige.

To tredjedele mener, at deres leder er rimelig dygtig eller meget dygtig, endda med en tendens til at kvindelige ledere anses for dygtigere.

”I praksis gælder fordommene altså ikke. Det tyder på, at der skal arbejdes meget mere offensivt med den såkaldte bias blandt arbejdsgiverne. De skal være mere aktive for at bryde mønstrene og få kvindelige ledere ind, fx gennem ændring af rekrutteringsprocedurer og ved at skabe bedre work life balance. Ubevidst bias påvirker kvinders muligheder i forhold til både karriere og løn. Kvindeligt talentmateriale må ikke blive forbigået på grund af indgroede vaner,” siger Morten Thiessen.

Kvinder i undertal

Ifølge de nyeste tal fra Danmarks Statistik er andelen af kvindelige topledere i den private sektor på 12 pct., mens 26 pct. af mellemlederne er kvinder.
Underrepræsentationen skyldes ifølge - især de kvindelige - deltagere i IDAs undersøgelse, at flere mænd end kvinder søger lederstillinger. De kvindelige adspurgte, herunder også kvindelige ledere, mener også at kulturen på danske arbejdspladser gør det lettere for mænd at blive ledere, og at mandlige ledere oftere ansætter og/eller forfremmer andre mænd.