21.02.2016
3 min læsetid

Fremtidens transportmidler kører på electrofuels

På Island finder man et anlæg, der udvinder electrofuels ved at omdanne CO2 til methanol, som man med fordel kan anvende i transportsektoren. Men hvordan foregår denne proces, og hvad har den af betydning for fremtidens bæredygtige transportmidler?

Katja Isabel Romme Simonsen

af Katja Isabel Romme Simonsen

I IDAs Energivision 2050 er det beskrevet, at transportsektoren er et af de områder, hvor der er et stærkt behov for CO2-neutrale kilder, hvis Danmark skal formindske sit CO2-forbrug. Transportmidler som ikke er mulige at elektrificere, herunder lastvogne, skibe og fly er en mulig løsning, at de skal køre på electrofuels.

Electrofuels er en brændselsproduktion gennem kombineret anvendelse af elektrolysatorer med carbonkilde. Hvis carbonkilden er CO2-emissioner, kaldes det CO2-electrofuel. Hvis carbonkilden stammer fra forgasning af biomasse, er det bioelectrofuels.

De slutbrændsler, ifølge IDAs Energivsion 2050, som transportsektorens forventes at anvende inden 2050, består af DME (dimetylæter) eller metanol fordelt mellem de transportmidler, der kører på flydende brændsler. Det samlede transportbrændselsbehov vil ligge på 133 PJ i 2050, hvoraf 100 PJ er flydende electrofuels, og de resterende 33 PJ er elektricitet, der skal bruges til elektrificering af transportsektoren.

Benzin lavet på electrofuels 

Et af de steder, hvor man udvinder electrofuels, er på Island på George Olah Renewable Methanol Plant, hvor man siden år 2012 har været i gang med produktionen af electrofuels. Methanol anlægget er placeret på Svartsengi geotermiske kraftværk i byen Grindavik i Reykjanes.

Vedvarende methanol (RM) er et syntetisk flydende brændstof, der kan anvendes som en benzinblanding. Indtil videre er det kun tilladt at blande benzin med op til tre procent methanol grundet regler om brændstofskvaliteten. Man forventer dog, at det bliver tilladt at blande det med omkring ti procent i 2020.

ETL-teknologien omdanner CO2 til methanol

At omdanne CO2 til methanol gøres via en produktionsproces bestående af emissioner til væske (ETL), en teknologi udviklet af  Carbon Recycling International (CRI). ETL-processen bruger CO2 og brint som råmateriale, og omdanner dem til vedvarende methanol og ilt, som er de eneste biprodukter af processen. ETL-teknologien inkluderer integreret elektrolytisk cracker og et katalytisk syntesesystem for at kunne omdanne vedvarende energi til et flydende brændstof på en lille skala.

Island er især velegnet til at udvinde methanhol på grund af de store mængder ressourcer af geotermisk energi, som består af omkring 25% af elproduktionen i landet. Produktionen af methanol regnes med at kunne reducere udledningen af drivhusgasser med omkring 75 % i forhold til standard brændsler. 

Du kan læse mere om, hvordan Island udvinder electrofuels på Chemicals Technology.

Fremtidens transport

Er du interesseret i at vide mere om Fremtidens transport, så kan du se mere på vores forsiden her: 

Læs mere om Fremtidens transport her

Læs mere

Aktuelt

Teknologi og naturvidenskab

Læs artikler om teknologi og naturvidenskab , der relaterer sig til vores arrangementer, kurser og øvrige tilbud til dig som medlem.

Se nyheder