Netværksgruppe - Ledelse af ledere

Hvordan leder du bedst ledere, så de kan lede deres medarbejdere effektivt? Søg støtte hos ligesindede i IDAs netværksgruppe.

Når du går fra at være mellemleder til at være leder af ledere, træder du ind i en ny rolle. At lede ledere indebærer et ledelsesansvar der ofte er mere strategisk end fagligt, hvilke kræver nogle helt specielle ledelseskompetencer.

Du er måske vant til at lede dit team i fuldførelsen af konkrete opgaver, men at lede ledere handler lige så meget om at være støttende for dit lederteam, som det handler om at konvertere organisationens overordnede strategi til opgaver som dit ledelsesteam kan tage imod og uddelegerer til deres fagprofessionelle medarbejdere.

Som leder af ledere har du ansvaret for en del af organisationen. Din afdeling har nogen konkrete mål, og det er dit ansvar at ruste dine ledere bedst muligt til at varetage deres del af opgaven. Lederne i dit lederteam har deres egen autoritet og ledelsesansvar som skal respekteres – men det er din opgave at formidle organisationens overordnede strategi, og for at skabe tværgående resultater har de brug for støtte og en god leder.

Mød andre og få sparring

IDA netværksgruppe for ledere af ledere er et professionelt og fortroligt netværk. Her vil du møde andre ledere af ledere, der kan nikke genkendende til dine oplevelser og udfordringer. I gruppen kan I tale om de problemstillinger, I står overfor som ledere af ledere, og hjælpe hinanden på vej ved at dele både gode og dårlige erfaringer. Med tiden vil din netværksgruppe lære dig og dine udfordringer at kende, og du vil få støtte og sparring fra ligesindede der ikke har en personlig aktie i problemstillingerne. Netværksgruppen fungerer som et trygt rum, hvor I kan udfordre og inspirere hinanden og sammen udvikle jer til at udleve jeres fulde potentiale som ledere af ledere.

IDAs professionelle facilitator sikrer, at netværksmøderne behandler de temaer og udfordringer, I selv har bragt på bane. Udgangspunktet er jeres arbejdsliv og værktøjerne over året er både sparring, case-gennemgang og besøg fra eksterne eksperter, der kan bringe nye værktøjer på banen.

I kan for eksempel vælge at tale om følgende i gruppen:

 • Ledelse på det rette niveau – hvem og hvor er det du leder
 • Uddelegering af ansvar
 • Internt samarbejde og kommunikation i lederteamet
 • Det faglige fællesskab vs. ledelsesfællesskabet
 • Samspillet mellem organisationens overordnede strategi og dine forventninger til dine ledere
Pris og fakta
 • IDA-medlemmer:
  kr. 9.975 momsfri pr. år
 • Ikke-medlemmer:
  kr. 11.975 momsfri pr. år

Netværksgruppen

 • Højst 15 deltagere
 • 5 netværksmøder årligt
 • Vi mødes fysisk
 • Tema og dato op til jer
 • Professionel facilitator planlægger og afvikler

Marianne Ehlers

IDAs ansvarlige for netværksgrupperne

En investering for dig og din arbejdsgiver

Med et medlemskab investerer både du og din leder i din fortsatte efteruddannelse og kompetenceudvikling. Netværksgruppens møder afholdes på skift i medlemmernes virksomheder og løber over en halv arbejdsdag.  

Kontakt Marianne Ehlers, IDAs ansvarlige for netværksgrupperne, hvis du har flere spørgsmål til, hvad en netværksgruppe kan gøre for dig og din karriere – eller hvis du har et forslag til et nyt netværk. Vi opretter løbende nye netværksgrupper på baggrund af efterspørgsler, og vi hører meget gerne fra dig.

Kontakt

Læs mere

Kursus

Ledelse af ledere - Bliv mere effektiv i din ledelse af ledere

Når du leder medarbejdere, kræver det tit faglig ledelse, hvorimod du leder mere strategisk som leder for ledere. Styrk dine evner til at opnå resultater gennem dine ledere.

Læs mere