Netværksgruppe - Uformel leder

Er du teamleder, faglig koordinator eller projektleder? Uanset titlen kender du til udfordringerne ved uformel ledelse. I de tætknyttede netværksgrupper sparrer I med hinanden, så I bliver i stand til at lede med større gennemslagskraft.

Som uformel leder skal du i nogle tilfælde kæmpe for at få indflydelse i din organisation. Du befinder dig i gråzonen mellem kollega og leder, og derfor skal du have en god forståelse for at kommunikere opad og på tværs.

Men du skal også kunne engagere medarbejderne, selv om du hverken har autoriteten til at fyre eller forfremme dem.

Bliv en del af IDAs netværksgruppe 

IDAs netværksgrupper for uformelle ledere er faciliterede netværk, som er specielt målrettet dig. I netværksgruppen vil du kunne udveksle erfaringer og viden med en fortrolig gruppe på op til 15 andre, som er i samme rolle som dig selv. 

IDAs netværksgrupper for uformelle ledere ledes af en erfaren netværksfacilitator, som også er ansvarlig for, at du bliver professionelt matchet med en gruppe, som passer til netop dine behov, din faglige profil og virksomhed.

I netværksgruppen får du

 • mulighed for at drøfte aktuelle udfordringer med ligesindede, der ikke har en personlig aktie i din arbejdsplads
 • mulighed for at komme med ønsker til emner, cases eller oplæg, der kan facilitere en konstruktiv samtale om jeres uformelle lederskab
 • sparring på dine aktuelle udfordringer fra din dagligdag
 • unikke indsigter og inspiration fra andres problemløsning
 • tætte relationer til andre uformelle ledere, som med tiden kommer til at kende dig og din profil
Pris og fakta
 • IDA-medlemmer:
  9.975 kr. momsfri pr. år
 • Ikke-medlemmer:
  11.975 kr. momsfri pr. år

Netværksgruppen:

 • Højst 15 deltagere
 • 5 møder om året
 • Tema og dato op til jer
 • Facilitator planlægger og afvikler
Møde

I løbet af et års medlemskab deltager du i fem intensive mødedage, hvor det forventes, at du som deltager forbereder dig og byder aktivt ind. Vores netværksfacilitator sørger til gengæld for at strukturere forberedelsen og mødedagene, så du har de bedste forudsætninger for at passe forløbet ind ved siden af dit daglige arbejde.

I IDAs netværksgrupper er agendaen dynamisk. Det betyder, at der på dagen altid er plads til at omprioritere, hvis der er udfordringer, der trænger sig på.

Marianne Ehlers,
Netværkskonsulent

I fastsætter selv temaerne

I netværksgruppen tager vi udgangspunkt i cases fra jeres arbejdsliv. Netværksmøderne er til for jer, og I kan selv komme med ønsker til emner, cases eller oplæg, der kan facilitere en konstruktiv samtale om jeres uformelle lederskab.

IDAs professionelle facilitator sikrer, at netværksmøderne behandler de temaer og udfordringer, I selv har bragt på bane. Udgangspunktet er jeres arbejdsliv og værktøjerne over året er både sparring, case-gennemgang og besøg fra eksterne eksperter, der kan bringe nye værktøjer på banen.

Emner som drøftes i netværksgruppen 

 1. Håndtering af modstridende KPI’er hos dem, der skal levere og dét, du skal levere
 2. Balancen mellem at være uformel leder, være kollega samt rådgiver for ledelsen
 3. Dilemmaet omkring afhængigheder og ansvarsområde
 4. At føle sig alene med sin rolle
 5. Motivation af andre uden at have traditionelle ledelsesmæssige motivationsværktøjer.

En investering for dig og din arbejdsgiver

Med et medlemskab investerer både du og din leder i din fortsatte efteruddannelse og kompetenceudvikling. Netværksgruppens møder afholdes på skift i medlemmernes virksomheder og løber over en halv arbejdsdag.  

Kontakt Marianne Ehlers, IDAs ansvarlige for netværksgrupperne, hvis du har flere spørgsmål til, hvad en netværksgruppe kan gøre for dig og din karriere – eller hvis du har et forslag til et nyt netværk. Vi opretter løbende nye netværksgrupper på baggrund af efterspørgsler, og vi hører meget gerne fra dig.

Kontakt og idé til nyt netværk

Læs mere