Blinde vinkler 9: Møde din nye AI sagsbehandler

91% af den offentlige sektor, forventer at de vil bruge kunstig intelligens om bare tre år, og det åbner en ladeport af etiske dilemmaer. Blinde vinkler undersøger problematikkerne i, når din sagsbehandler er en kunstig intelligens.

91% af den offentlige sektor, forventer på de vil bruge kunstig intelligens om bare tre år.

Allerede i dag brugs kunstig intelligens til vurderinger af feks udbetalinger af offentlige ydelser, mænd i de kommende år vil brugen af intelligens og machine learning brede sig til sagsbehandlingen.

Mænd hvordan skal Kunstig Intelligens brugge? Skal en AI-assistent med forskning, skal den rådgive, komme med forudsigelser om mennesker eller ligefrem træffe beslutninger?

Og er det overhovedet etisk ansvarligt hos brug kunstig intelligens på meget følsomme områder, som har stor stor for menneskers liv - eller omvendt - er det ansvarligt IKKE hos brug kunstig intelligens, hvor den hjult kunne hjælpe?

Blinde Dekansen er podcastserie som undersøger, hvordan man drejer på biasknappen og sørger for lige muligheder for alle - i arbejdet med teknologi og videnskab.

Den er produceret af Ingeniørforeningen IDA og IT-Branchen

Gæster:

Mikael Munck, adm. direktør for 2021.ai

Birgitte Eiriksson, næstformand og advokat i tænketanken Justitia og en del af Dataetisk samt Råd SIRI-Kommissionen

Links:

2021.ai samarbejde med Norrtälje
Kommune https://itb.dk/maerkesager/offentlig-digitalisering/kommune-bruger-kunstig-intelligens-paa-socialomraadet/

Podcast: Blinde vinkler

Bias er en uundgåelig del af vores liv. Den hjælper os til at forstå verden, men den er også med til at indsnævre vores verdenssyn og skabe blinde vinkler, som gør at nogle mennesker bliver efterladt i skyggen af det gode selskab.

I denne nye podcast fra IDA undersøger journalist Marie Høst hvor og hvordan brugen af kunstig intelligens skaber utilsigtede bias.

Find alle episoder her.

Du kan også finde Blinde vinkler i iTunes eller din foretrukne podcatcher.