05.12.2018
5 min læsetid

Forstå Industri 4.0 på 5 minutter

Vi står foran en teknologisk revolution, der vil ændre fundamentalt på vores samfund. IDA giver dig en kort indføring i industri 4.0 og fænomenets muligheder og udfordringer.

Rene Pedersen

af Rene Pedersen

Forestil dig en verden, hvor robotter ikke bare tager sig af den tunge industri, men også passer de ældre, laver din mad og slår dit græs. Hvor alt fra din telefon, dit tøj samt dit hus bliver 3D-printet, og det meste kan leveres minutter senere af en robot eller en drone. Og hvor kunstig intelligens er flettet ind i alle de elektroniske gadgets, vi omgiver os med, men også er en del af bestyrelseslokalerne og måske endda verdens parlamenter.

Hvor industri version 3.0 fokuserede på automatisering af maskiner og processer, er industri 4.0 især kendetegnet ved integrationen mellem den digitale verden og den fysiske produktion. Og når f.eks. World Economic Forum hævder, at vi er på vej ind i en fjerde industriel revolution og ikke bare en 3.5, er det især hastigheden, de har fokus på. Hvor teknologi tidligere har udviklet sig lineært, peger de på, at udviklingen i dag foregår eksponentielt på grund af især hurtigere og billigere regnekraft. Den vil medføre teknologiske kvantespring inden for områder som robotteknologi, kunstig intelligens og 3D-print. Uundgåeligt vil det før eller siden medføre noget nær realtidsproduktion.

Skræmmende og lokkende

Om der er tale om fjerne fremtidsdrømme eller et scenarie lige om hjørnet, er der stor uenighed om. Lige så delte er meningen, om hvorvidt industri 4.0 er et utopia, hvor mennesket ikke længere behøver at arbejde, og der er ressourcer til alle. Eller om det er en dystopi og en arbejderløs fremtid, hvor få store virksomheder sidder på alt velstand, fordi ingen har brug for hverken under- eller middelklassen.

Sandheden er nok, at det endnu er helt umuligt at vide. Selv den tyske professor Klaus Schwab, som er stifter og bestyrelsesformand for World Economic Forum og en af de mest omtalte bannerførere for den fjerde industrielle revolution, er i tvivl. I bogen The Fourth Industrial Revolution fokuserer han på både de åbenlyst lovende teknologier, som giver menneskeheden nogle helt unikke muligheder for at gøre verden til et bedre sted.
Schwab kalder sig selv pragmatiker og tror på, at den fjerde industrielle revolution vil løfte hele menneskeheden. Samtidig er han bekymret for, om vi formår at gribe mulighederne til at indrette et bedre samfund. Eller som han skriver i bogen:

“Helt åbenlyst er udfordringerne lige så skræmmende som mulighederne er lokkende. Vi skal arbejde sammen for at transformere disse udfordringer til muligheder ved omhyggeligt og proaktivt at forberede os på deres effekt og virkning. Verden ændrer sig hurtigt, er hyber-forbundet og mere kompleks og fragmenteret, men vi kan stadig forme vores fremtid på en måde, der tilgodeser os alle. Vinduet, hvor vi kan gøre det, er åbent nu”.

Danmark er godt rustet?

Også i Danmark har fænomenet fået meget opmærksomhed. Primært af positiv karakter, f.eks. pegede den tidligere Erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen forrige år på, at en ny revolution kan skabe øget dansk vækst.

“Danmark er på nogle områder godt rustet til den fjerde industrielle revolution, men vi skal have mere fokus på, hvordan fx de små og mellemstore virksomheder udnytter den ny teknologi, så de kan vokse og skabe nye job. Derfor har jeg også igangsat et helt nødvendigt arbejde om, hvordan vi i Danmark får udnyttet de nye digitale landvindinger til at skabe vækst og ny velstand,” skrev han i en pressemeddelelse.

Dansk Metal har tidligere udgivet analysen Robot-kolleger giver produktivitet og job et boost i industrien, hvor de blandt andet konkluderer, at robotterne er med til at løfte produktiviteten og har været med til at hjælpe Danmark ud af finanskrisen.

Også Teknologisk Institut har beskæftiget sig meget med Industri 4.0, den favre nye teknologiske verden og de mange muligheder. Men her konkluderer man også om arbejdsmarkedet, at “for lønmodtagere kan den fjerde industrielle revolution, Industri 4.0, føre til, at fremtidens arbejdsmarked for langt flere vil betyde, at faste jobs afløses af løse kontraktforhold”.

Ikke business as usual

Pointen er, at virksomhederne ser de digitale teknologier som en mulighed for at øge effektiviteten og skære i omkostningerne ved blandt andet at reducere antallet af fastansatte, hvad enten de er specialister eller varetager manuelle servicejobs. Og mange virksomheder er allerede i fuld gang med denne transformation, som ikke kun vil få betydning for ufaglærte.

“Både WEF analysen (red. World Economic Forum) og vores egne undersøgelser på Teknologisk Institut viser, at det ikke er ”business as usual”, når det kommer til medarbejdernes kompetencer. Industri 4.0 accelerer ændringer i kompetencekrav samtidig med, at mange kompetencer forældes på grund af automation hvad enten man er ufaglært, faglært eller akademiker,” sagde innovationschef Hanne Shapiro fra Teknologisk Institut, som er World Economic Forums danske samarbejdspartner på ”The Future of Jobs”, da rapporten udkom i januar 2016.

Tager vi den helt ud, er visse eksperter bange for en decideret social slagside. Den britiske økonom Guy Standing har for eksempel analyseret tanken om et prekariat i bogen “The Precariat, The New Dangerous Class”. Prekariatet er en social klasse, der lever af at sælge deres arbejde - f.eks. via vikarbureauer eller internettjenester som Freelancer.com, Upwork mf., hvor arbejdsgivere kan udlicitere opgaver. Fleksibiliteten er som udgangspunkt høj for folk, der arbejder på denne måde, men til til gengæld har de svært ved at planlægge langt ud i fremtiden og har meget lidt sikkerhed i ansættelse. Alene i Japan er det anslået, at mere end 20 millioner arbejder som såkaldte ‘freeters’, der arbejder fra kontrakt til kontrakt. Nogle af fri vilje, nogle fordi det er den eneste muligheder.

De fire industrielle revolutioner
  • Den første industrielle revolution startede i den sidste del af det 18. århundrede, hvor teknologiske fremskridt som masseproduktion, minedrift og dampmaskinen ændrede grundlæggende på samfundet.

  • Den anden industrielle revolution blev især båret af stål og elektricitet, som nu for alvor gav mulighed for at sætte masseproduktion i system via f.eks. opfindelsen af samlebåndet i 1870.

  • Den tredje industrielle revolution markerede fra 1970'erne et skift fra den mekaniske og analoge teknologi til den digitale, som vi kender i dag med informationsteknologi, elektronik og automatisering.

  • Den fjerde industrielle revolution står i et vist omfang på skuldrene af den tredje. Robotter spiller nu en endnu større rolle ligesom især 3D-print, kunstig intelligens, big data, og genteknologi forventes at ændre mærkbart på vores hverdag allerede i løbet af få år.

Læs evt mere her.