03.02.2021
3 min læsetid

Kan en app genåbne Danmark?

IBM arbejder på teknologien bag en vaccineapp, som igen kan give danskerne adgang til flyrejser, fodboldkampe og restaurantbesøg til sommer. Men skal staten blande sig eller er det en sag mellem borger og virksomhed?

Morten Scriver Andersen

af Morten Scriver Andersen

Kritikere mener, at vaccinepasset vil skabe et A- og B-hold.

Du kender det gule vaccinationskort.

Det lille hæfte med en oversigt over alle de vaccinationer, du har fået, og hvornår du har fået dem. Der skal gerne stå difteri og hepatitis A, hvis du skal til Thailand, og malaria, hvis turen går til Tanzania. I hvert fald, hvis du spørger Danske Lægers Vaccinations Service.

Så hvorfor er det kontroversielt, når regeringen taler om at indføre vaccinationspas, som også vil komme i en digital form?

Det handler mest af alt om håndteringen af brugernes data. Det mener Claus Rehfeldt, der har en ph.d. i sundhedsdata og har arbejdet med data i sundhedsvæsenet siden slutningen af ‘90erne.

“Grundlæggende er det (vaccinepasset og det gule vaccinationskort, red.) det samme, men digitaliseringen gør, at man kan bruge det i langt større udstrækning, end hvad man tidligere har kunne med det gule vaccinationskort,” siger Claus Rehfeldt til IDAs teknologipodcast, Techtopia.

“Problemet er, at der er mulighed for at sætte data fra vaccinepasset sammen med noget andet data. Det kan for eksempel vise sig, at folk i en bestemt aldersgruppe er særligt meget vaccinerede eller særligt raske. Så hvis du kan bruge vaccinepassets informationer, kan du også begynde at markedsføre dine produkter.”

IBM lægger jernbanesporene

Vaccinationspasset er allerede diskuteret vidt og bredt i flybranchen i USA. Men også danske festivaler som Roskilde Festival og restauranter efterspørger værktøjer, der kan gøre det muligt at åbne samfundet igen.

Her finder du Techtopia Podcast

Her finder du Techtopia podcast:

Techtopia er en ugentlig podcast om teknologi, start-ups og etablerede virksomheder og den nyeste forskning – krydret med interview og reportage fra ind- og udland.

Det står Roskilde Festival frit for at kræve et vaccinepas. Den etiske overvejelse går på, om det er samfundet, der skal bedrive vaccinepasset

Claus Rehfledt,
ph.d. og Director hos Nordic Healthcare Group

Det værktøj arbejder IBM for at levere. Den multinationale teknologivirksomhed har udviklet en blockchain-baseret platform, der kan hjælpe borgerne med at dele deres sundhedsdata med private aktører som luftfartsselskaber, festivaler og restauranter.

De kalder det et sundhedspas, fordi det både kan trække på oplysninger om brugerens Covid-vaccinationer og negative tests.

“Hvis man skal åbne yderligere op og have rigtig mange deltagere, så kan man give borgeren mulighed for at præsentere sin data digitalt og give festivalkontrolløren et værktøj i hånden, hvor han hurtigt og effektivt kan scanne de her pas og få at vide, om vedkommende må komme ind eller ej. Det er meget svært at fuske med i forhold til pdf-udgaven,” forklarer Carsten Juul Stoerner, der er Associate Partner i IBM Global Business Services.

Brugerens sundhedsdata bliver der ikke flyttet på, siger han. IBM’s værktøj er blot en verificeringsmekanisme mellem sundhedsdata og dem, brugeren skal præsentere dem for via for eksempel en app.

“Det er jernbanesporene, der kobler tingene sammen,” siger Carsten Juul Stoerner til Techtopia.

A- og B-hold?

Kritikken af vaccinationspasset går nok så meget på opbevaringen af data. Men mange modstandere hævder også, at vi ved at kræve fremvisning af vaccinationer, risikerer at skabe et A- og et B-hold.

For mens du kan få din frihed tilbage ved at tage en vaccine, forbliver samfundet nedlukket for dem, der ikke gør.

For Claus Rehfledt er den store diskussion, om staten må stille krav om vaccinepas gennem lovgivningen.

“Det står Roskilde Festival frit for at kræve et vaccinepas. Den etiske overvejelse går på, om det er samfundet, der skal bedrive vaccinepasset, og om der skal lovgives om det,” siger han.

“Hvis regeringen siger, at alle skal have et vaccinepas, så risikerer vi, at vi samfundsmæssigt laver en regel, hvor nogen føler, at deres personlige rettigheder og friheder er overtrådt.”

Som dresscode på diskoteker

Han peger på, at der ude i samfundet allerede er adgangskrav fra private virksomheder til deres kunder. For eksempel er der mange diskoteker, hvor gæster med gummisko ikke må komme ind. I det er der også nogle indbyggede problemer.

“Det betyder jo så, at de segmenterer de mennesker, der kommer i gummisko. Men diskussionen bliver så, at folk i indvandrermiljøer går mere med gummisko, så er vi i virkeligheden i gang med at diskriminere på noget andet end gummisko, så vi overtræder lovgivningen? Men jeg kan ikke se, at vaccinepasset har nogen som helst kønsmæssig eller racemæssig bias,” siger Claus Rehfledt.

“I virkeligheden er det med at dele data en samtale mellem vaccinepasset og borgeren. Data er ejet af individet, så hvis individet gerne vil stille sin data til rådighed for et vaccinepas, så må de gerne det.”

Du kan blandt andet høre mere om IBM’s løsning i resten af denne Techtopia-podcast, som du finder i din foretrukne podcast-app eller på Techtopia.dk.

Læs mere

Videndeling

Diskutér i TechTopia Backstage på Facebook

Techtopia Backstage er dit digitale stamværtshus, hvor du mødes med dine venner og udveksler røverhistorier fra teknologiens verden. Her følger vi op på temaerne fra Techtopia, deler links, går i dybden, diskuterer.

Gå til Facebook