31.01.2018
5 min læsetid

Kan FNs verdensmål og teknologien redde verden?

Det bedste, der kan ske, er, at Donald Trumps milliardærklubvenner finder ud af, at de kan tjene penge på verdensmålene, siger Mogens Lykketoft i samtale med IDAs formand Thomas Damkjær Petersen.

Morten Scriver Andersen

af Morten Scriver Andersen

 

Det er imponerende i sig selv, at FN’s 193 medlemslande i 2015 blev enige om at forpligte sig på 17 ambitiøse mål for, hvordan verden skal se ud i 2030.

Rent vand og sanitet, afskaffelse af fattigdom og en omsiggribende klimaindsats, der senere udmøntede sig i Parisaftalen, er nogle af de mål, der blev givet håndtryk på med Mogens Lykketoft i spidsen for FNs generalforsamling.

Ifølge Mogens Lykketoft er verdensmålene en bidende nødvendighed. Særligt fordi verdens stigende befolkning, der forventes at stige med yderligere 2,2 milliarder frem mod 2050, tærer på jordens ressourcer.

”Siden den dag jeg blev født i januar 1946, er vi blevet mere end 3 gange så mange mennesker i verden, og vi bruger måske hvert eneste år 8-10 gange så meget af jordens kapital, som vi gjorde dengang. Derfor har vi et budskab fra en næsten enig videnskabsgruppe i verden, der siger, ’nu kan vi ikke længere – selvom præsident Trump prøver på det – benægte, at menneskenes tilstedeværelse, bjergsomhed og grådighed påvirker jordens tilstand på en uholdbar måde’,” siger Mogens Lykketoft i samtale med IDAs formand Thomas Damkjær Petersen.

Danmark er førernation

Mogens Lykketoft nævner rent vand og sanitet som det vigtigste af verdensmålene. Det er Thomas Damkjær Petersen enig i, og han fremhæver, at Danmark allerede er førernation på området.

Som eksempler nævner han, at Danmarks samlede vandspild er minimeret fra 9 til 7 procent over de seneste år selvom man i forvejen var blandt verdens bedste. Sugerøret LifeStraw er også udviklet i Danmark. Det gør mennesker i stand til at drikke direkte af vandløb eller store beholdere og kan rense 3 liter vand om dagen.

”Det er den slags ting, som kan være med til, at den problemstilling bliver løst, og det er vores medlemmer med til at opfinde. De er med til at sætte produktion i gang forhåbentlig startende i Danmark. Men det skulle jo rigtig gerne vise sig at gå ud til de steder i verden, hvor der er mere behov for det,” siger Thomas Damkjær Petersen.

Verdensmålene er ved at blive moderne

Løsningerne på store som små globale udfordringer er ofte funderet i en af verdensmålene. Det er ifølge Thomas Damkjær Petersen en af de vigtigste motivationer i arbejdslivet såvel som privatlivet, og sådan kan vi for alvor rykke ved tingene.

”Hvis man tænker de her verdensmål ind i sit arbejde. Så jeg kan føle og være lidt stolt af, at jeg bidrager – lige fra jeg går på arbejde om morgenen, og til jeg går i seng om aftenen – til at de her mål kan godt opnås. Hvis alle tænker sådan, så vil det jo vise sig at give et resultat. Men hvis alle tænker, at det gider jeg ikke, for det gør ingen af de andre, så sker der lige præcis ikke noget,” siger Thomas Damkjær Petersen.

Store virksomheder og organisationer som Novo Nordisk, Novozymes og Dansk Industri har allerede indarbejdet verdensmålene i deres strategi. Det samme har IDA, hvis vision 2025 bygger på de 17 mål.

Den tendens tror Thomas Damkjær Petersen vil stige i nærmeste fremtid.

Man kan sagtens tjene penge på at være fornuftig

Men tanken om at skabe en bedre verden er én ting. Ren forretning er noget andet. Kina er gået kraftigt ind i arbejdet med verdensmålene, og det er de ifølge Mogens Lykketoft med en dagsorden, som vi i Danmark også burde have.

”Vi vil da have en uforholdsmæssig stor del af de job, der bliver skabt af at være i spidsen med at udvikle de teknologier og de produkter, der skal være løsningen på den her dagsorden. Ligesom vi var forrest med vindenergi og fik gode globale afsætningsmuligheder og job ud af det. Ligesom vi var forrest med medicinalindustrien,” siger han.

Thomas Damkjær Petersen nævner flere gange under samtalen, at det ikke er sådan, at man ikke kan tjene penge på at være fornuftig. Tværtimod kan man tjene flere penge på at være meget fornuftig, siger han, hvortil Mogens Lykketoft fremlægger sit store håb for udviklingen i USA.

”Det man kan håbe på, hvis nu vi skal leve med Donald Trump i 3 år til, er, at hans milliardærklubvenner til sidst siger til ham: Donald, der er penge i det her. For det er måske det eneste, der vil gøre indtryk på ham,” siger Mogens Lykketoft.

Se hele udsendelsen, hvor Mogens Lykketoft og Thomas Damkjær Petersen også diskuterer, om det er for sent at redde verden, og hvad der skal til for at lykkes med det.

FN's 17 verdensmål

Blev vedtaget af FN’s 193 medlemslande 25. september 2015.

Består af 17 konkrete mål og 169 delmål for bæredygtig udvikling:

 1. Afskaf fattigdom
 2. Stop sult
 3. Sundhed og trivsel
 4. Kvalitetsuddannelse
 5. Ligestilling mellem kønnene
 6. Rent vand og sanitet
 7. Bæredygtig energi
 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
 9. Industri, innovation og infrastruktur
 10. Mindre ulighed
 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
 12. Ansvarligt forbrug og produktion
 13. Klimaindsats
 14. Livet i havet
 15. Livet på land
 16. Fred retfærdighed og stærke institutioner
 17. Partnerskaber for handling

Du kan læse mere om verdensmålene.