20.11.2017
6 min læsetid

»Kina er en black box, som vi er nødt til at åbne«

Kigger du kun mod Silicon Valley, når du prøver at forstå fremtiden, står du med ryggen til udviklingen, mener Kina-kendere. De peger på, at Kina allerede er førende på flere af fremtidens vigtigste teknologier.

Rene Pedersen

af Rene Pedersen

I flere år har der lydt advarsler om, at hvis vi ikke passer på, er det ikke kun hele verdens produktion, kineserne overtager. Næh, så overhaler Kina os også på innovationsfronten.

Men ifølge journalist Christina Boutrup, som har fulgt Kinas udvikling og danske virksomheder i landet de sidste 12 år, er vi allerede sakket bagud på teknologier som droner, e-handel og måske endda kunstig intelligens og selvkørende biler. Og hvis vi ikke tager det alvorligt, bliver listen væsentlig længere i løbet af kort tid.

“Hvis man udelukkende kigger mod Silicon Valley og virksomheder som Amazon og Google, når man prøver at forstå disruption og fremtiden, så er jeg bekymret for, om man i virkeligheden står med ryggen til udviklingen,” siger Christina Boutrup, der er journalist og specialist i Kina.

Hun talte med danske virksomheder for 12 år siden, hvor de kunne fortælle, at kinesiske virksomheder bare var kopister, som de ikke var bange for. Fem år senere var det vendt til, at “de lærer godt nok hurtigt i Kina”. Og nu konkluderer flere danske virksomheder så, at de er blevet overhalet af kinesiske konkurrenter.

“Jeg interviewede Jack Ma fra Alibaba i 2006, og jeg har fulgt danske og kinesiske virksomheder tæt i 12 år, og alligevel overrasker det mig meget, hvor hurtigt det går,” siger Christina Boutrup.

Hun mener, at der er meget klare beviser på, at Kina allerede i dag er førende på mange af de teknologier, som former vores fremtid. Det gælder fx elbiler, hvor den kinesiske regering tvinger producenterne til øge andelen. Det gælder i nogen grad på kunstig intelligens, hvor Googles bestyrelsesformand, Eric Schmidt, mener, at USA skal oppe sig, hvis de skal følge med. Og på robotteknologi hvor kineserne har opkøbt så mange tyske virksomheder, at Tyskland har været nødt til at sætte begrænsninger på. Og det er inden for sociale medier, hvor Wechat er et godt eksempel på den all-in-one app, som Facebook måske drømmer om, at Messenger kan blive, men hvor kineserne er lysår foran. 

“Og så er der e-handel. Selv om Amazon er langt fremme med kunstig intelligens og virtual reality shopping, så ser vi bare, at der er nogle lovgivningsmæssige begrænsninger i USA. Fx i forhold til dronelevering, hvor man stadig venter på at få lov, mens et firma som JD.COM har leveret via droner i over et år i Vestkina,” siger Christina Boutrup.

Har indhentet 150 år på 30 år

Karin Vith Ankerstjerne er General Manager i Innovation House China-Denmark, der hjælper danske virksomheder ind på markedet i Kina og kinesiske virksomheder med at lande i Danmark. Hun er helt enig med Christina Boutrup. De dage, hvor kineserne kun kan kopiere er long gone, og i hele det enorme land bliver der arbejdet benhårdt for ét altoverskyggende fælles mål.

“Kina var en supermagt for 300 år siden, og de ser de seneste århundreder som et lille bump på vejen mod at være tilbage, hvor de skal være. Derfor knokler de kollektivt for at løfte nationen ud af fattigdom,” fortæller hun og peger på de tocifrede vækstrater, som Kina har haft i årtier. Hun nævner, hvordan op til 50 procent af BNP er blevet geninvesteret i offentlige anlægsprojekter og infrastruktur. Samt at en tredjedel af verdens unicorn-virksomheder allerede i dag er kinesiske.

“Kineserne, der er i starten af 20'erne i dag, kan ikke huske andet, end at der hver dag er kommet nye produkter eller teknologiske landvindinger. Kina har på 30 år indhentet hele den teknologiske revolution, som vi har været igennem på 150 år. Så de er vant til nyt, nyt nyt, og de er villige til at investere,” siger hun.

Christina Boutrup

Christina Boutrup er uddannet journalist og rejste som nyuddannet til Kina i 2004 for at opleve verdens nye supermagt. 

I 2011 udgav hun bogen Kina Sweet & Sour – erfaringer fra danskere, der tør satse på Kina, og siden har hun skrevet flere bøger om Kina. Derudover har hun lavet både radio og TV med Kina som omdrejningspunkt. 

Hun er aktiv i advisory board for tænketanken Think China, som hører under Københavns Universitet og arbejder for at øge forståelsen mellem Danmark og Kina.

Lempelig lovgivning

Det gælder både i forhold til direkte investeringer, hvor den kinesiske stat bruger enorme beløb på både research and development, anlægsprojekter og statsstøtte til opkøb af udenlandsk teknologi. Men det munder også ud i lovgivning, der nok ikke altid er til fordel for den enkelte kineser, men som til gengæld gør det let for virksomhederne at teste ting af på en måde, som europæiske og amerikanske virksomheder kun kan drømme om.

Et eksempel på en sådan teknologi er ansigtsgenkendelse. Med den nye iphone får vi en forsmag på potentialet, men ellers er det begrænset, hvor meget teknologien bliver brugt i Vesten. I Kina kan du åbne døre i bygninger i stedet for at vise dit sikkerhedskort, og du kan betale med dit ansigt på KFC. Samtidig har de i dag 170 millioner overvågningskameraer og planer om at installere mere end det dobbelte inden 2020. I Vesten ville vi være bekymrede, men kineserne er ifølge Christina Boutrup så vant til at blive overvåget, at de ikke ser det som et problem, men noget der kan styrke nationens position på området.

“Det giver dem en kæmpe konkurrencefordel, og den skal vi ikke underkende,” siger Christina Boutrup og fortæller, at når hun besøger virksomheder i Kina, der arbejder med kunstig intelligens eller ansigtsgenkendelse, peger de selv på lovgivningen - eller manglende regulering - som det, der giver et forspring.

“Spørger jeg dem, ‘hvad er jeres styrke?’, så siger de selv, at de kan bruge teknologierne i virkeligheden. De amerikanske virksomheder kan også noget, men de kan ikke bruge teknologien endnu. Det giver kineserne erfaring, der gør, at de tager nogle kvantespring lige nu,” siger hun.

Og pointen er, at den viden om, hvordan teknologien fungerer, kan de også bruge, hvis de vil sælge produkter i Europa, selvom der skal laves tilpasninger i forhold til lovgivningen. Men de får kilometer i benene, og det er en kæmpe fordel, som kineserne er gode til at udnytte, når det kommer til fremtidens teknologier.

“I forhold til selvkørende biler, kommer de også til at rulle det ud før end i Vesten, for deres infrastruktur er så ny, at de har tænkt selvkørende biler ind allerede for fem og otte år siden,” siger hun.

Karin Vith Ankerstjerne og Christina Boutrup nævner uafhængigt af hinanden, at “Hvis Beijing sætter sig noget for, så bliver det helt sikkert gennemført”. Og det er også en klar grund til, at det er værd at holde øje med kineserne, fordi de på udvalgte områder har adgang til enorme ressourcer og kan sætte flere hold, hvis udviklingsforløb i en periode skal accelereres.

Svært at følge med

Karin Vith Ankerstjerne og Christina Boutrup er også enige om, at fordi vi traditionelt har haft øjnene solidt rettet mod USA, er vi mindre tilbøjelige til at kigge mod Øst. Og selv hvis vi gerne vil følge med, er det sværere, fordi de færreste taler kinesisk. Men vi går glip af ny viden, hvis vi ikke finder en måde at holde Kina på radaren.

“Det foregår på en måde i en black box. Det er lukket, man forstår det ikke helt, og det hele er på kinesisk. Og der synes jeg, at vi skal have åbnet den black box,” siger Christina Boutrup.

En af de ting, som vi ifølge Karin Vith Ankerstjerne kan lære, hvis vi - i stedet for kun at kigge mod Silicon Valley - også retter blikket mod Kina, er, at der findes andre måder end vores at innovere og tænke udvikling.

Det kan fx være i forhold til udvikling af prototyper, hvor vi tænker alt ind fra start. Hvad vil kundetype A sige, hvad vil kundetype B sige osv. Vi spørger dem, laver målinger, skriver manualerne og meget mere, inden vi for alvor udsætter nogen for produktet. I Kina er der i langt højere grad en trial-and-error-kultur, hvor det er okay at levere et ikke perfekt produkt, så længe der er potentiale og en vilje til hurtigt at løse problemerne.

“I Kina gør de det stikmodsat, og det er måske fordi, de er så omstillingsparate. De er i stand til at prototype-udvikle sammen med markedet, hvor de tager deres alfa-version - inden hjørnerne er pudset af - og så smider de den på markedet, får noget feedback, og så kommer der en ny version i morgen,” siger Karin Vith Ankerstjerne.

Vant til at gøre det ‘rigtigt’

Kineserne kan også blive utålmodige, hvis man vægter strategien højere end muligheden for lave ændringer baseret på læring, følge pludselige indskydelser. Eller hvis man bare stædigt holder fast i planlagte møder, mens kineserne står og banker på døren og vil fremrykke beslutninger.

“Vi arbejder meget lineært i Vesten, mens kineserne kører i loops. De tager syv gange så mange beslutninger på samme tid,” hævder hun og fortsætter.

“Det er så svært for os at forstå. For vi er vant til at gøre tingene ‘rigtigt’, og vi er vant til at lægge strategi, og så følger vi den. I Kina der er de ikke interesserede i strategier, de gør det bare”.

I takt med at kineserne flytter sig fra kun at producere de billige kopiprodukter til også at have egentlige varemærker som Huawei, der får et stærkt brand i hele verden, ændrer det også på, hvordan kineserne skal agere, mener Christina Boutrup.

“Det er selvfølgelig lidt selvmodsigende, men jo længere op de kommer i værdikæden, jo mere tror jeg også, at de får mange af de samme udfordringer. Det er en naturlig udvikling,” siger Christina Boutrup.

Og den udvikling er man også forberedt på i Kina, mener Karin Vith Ankerstjerne. Derfor har man gjort meget for at stramme op fra Beijings side, så regeringen også understøtter de store nye brandvirksomheder.

“Lige præcis derfor har man fra Beijing strammet patent og varemærkelovgivningen, så det er blevet mere restriktivt. For nu begynder kineserne at kopiere kineserne, og så er det ikke i orden længere,” siger hun med et grin og fortsætter.

“Tidligere var kineserne gode til at lave nogle billige produkter, der gik i stykker tredje gang, man brugte den. Men de kan - iPhone bliver jo som bekendt lavet i Kina - sagtens lave spitzenklasse produkter,” siger Karin Vith Ankerstjerne.

Innovation House China-Denmark

Karin Vith Ankerstjerne er General Manager i Innovation House China-Denmark, der hjælper danske virksomheder, der vil på markedet i Kina og kinesiske virksomheder, der vil i dialog med danske virksomheder. 

Innovation House China-Denmark fungerer som et kontorfællesskab, men du kan også benytte huset, hvis du ønsker know-how, adgang til netværk eller at gå til event med Kina som tema. 

Innovation House China-Denmark er del af inkubatorkæden Vækstfabrikkerne.

Læs mere på china-denmark.com