29.08.2016
3 min læsetid

Udbredt misforståelse at al genbrug er bæredygtig

Hvis den cirkulære tankegang skal have en chance inden for byggeriet, skal reglerne være klarere og ikke stå i vejen for hinanden, mener Dansk Byggeri.

Rene Pedersen

af Rene Pedersen

Bygge og anlægssektoren står for cirka 40 procent af materiale- og energiforbruget i Europa. Derfor er byggeriet også et oplagt sted at hente store pluspoint til den grønne omstilling, hvis vi kan gå fra en smide væk-kultur til en cirkulær model, hvor byggeaffald bliver til byggegenbrug.

Dansk Byggeri er enige i, at den cirkulære tankegang har en vigtig rolle i fremtidens byggebranche, men de savner klare spilleregler og peger på eksempler, hvor genbrugstrangen sågar får en negativ effekt. I blogindlægget “Når genbrugsøkonomi går i sort” beskrev direktør Michael H. Nielsen hvordan Hjørring og Brønderslevs kommunale genbrugsplads sælger gamle vinduer, som næppe lever op til dagens energikrav til byggematerialer. Casen fra Nordjylland er ikke unik, for ifølge Michael H. Nielsen er det en udbredt misforståelse, at alt genbrug er bæredygtigt.

“Skal vi energioptimere, er det vigtigt, at vi bruger moderne og energieffektive byggekomponenter. Og det er jo ikke tilfældet, hvis vi bruger vinduer, der er både 10, 15 og 20 år gamle. Så er det gamle modeller, vi begynder at introducere i byggeriet igen,” siger han.

Interessante dilemmaer

De gamle vinduer indeholder ifølge Dansk Byggeri et par interessante dilemmaer. Det er en diskussion værd, om kommunerne skal konkurrere med private virksomheder, og derudover lever vinduerne med garanti ikke op til energikravene i bygningsreglementet og indeholder muligvis farlige stoffer som bly og PCB.

“Og så er du i dilemmaet, skal vi droppe vinduer og lade dem blive til affald, eller hvad skal vi gøre ved dem? Der tror jeg, at vi skal til at tænke endnu mere i, hvad er det for nogle delkomponenter, et vindue består af, og hvordan vi får dem kildesorteret og genanvendt. For jeg mener, det er misforstået at bruge gamle vinduer i stor stil i nybyggeri,” siger han.

Udover bedre kildesorteríng mener Michael H. Nielsen, at vi skal blive bedre til at bygge med henblik på at genanvende. Det kan gøres ved at dokumentere egenskaberne i byggematerialer i projekterings- og opførelsesfasentegningerne, så man i forbindelse med en fremtidig nedrivning kan gå tilbage og se, hvilke karakteristika fx betonelementer, tagfag eller facadeelementer har.

For de gamle vinduer er blot ét eksempel på, at det ikke er uden udfordringer at flytte ressourcer fra byggeaffald til byggematerialer, selv om de er taget nænsomt ned og rent teknisk kan genbruges. Genbrug af gamle mursten er blevet en god forretning, men ligesom med vinduerne er det en udfordring i forhold til byggeri, at den tekniske dokumentation mangler. Og skal du bruge murstenene til en bærende konstruktion, giver det problem, at du ikke har dokumenterede styrkemæssige egenskaber for stenene.

Invitation til dialog

Michael H. Nielsen peger på, at hvis man vil gøre affald til et byggekomponent, er der pludselig regler for CE-mærkning, der er tekniske krav, og der er regler i markedsføringsloven omkring, hvilke informationer, du giver om dit produkt. Og de ting hænger slet ikke sammen i dag, mener direktøren.

Ifølge Dansk Byggeri betyder de uklare og rigide regler for, hvordan affald skal løftes ud af affaldsbekendtgørelserne og tilbage som et byggemateriale, at dem, der lykkes med at skabe cirkulære bevægelser inden for byggeriet, gør det på trods af lovgivningen og slet ikke på grund af den.

“Mange steder lykkes det, fordi folk ikke har sat sig ind i reglerne, så de reelt set bryder loven. Og det er ikke særligt hensigtsmæssigt. I hvert fald ikke på den lange bane, hvis vi skal lave bæredygtige forretningsmodeller, og det er gerne det, vi skal ende med,” siger han.

Michael H. Nielsen mener, at det er afgørende, at det politiske system og centraladministrationen kommer på banen og gør det klart, hvilke regler der gælder og sikre sammenhæng i reglerne..

“Det er dem, jeg i mit opråb inviterer til dialog om, hvor der er nogle barrierer. Hvor er der lovgivning, der står i vejen for hinanden. Hvordan kan vi begynde at rydde nogle af de barrierer af vejen. Det er vi selvfølgelig interesserede i, og det bør vi som samfund også være, hvis vi ønsker den her cirkulære måde at arbejde på udbredt,” siger han.

Dansk Byggeri er en del af projektet Innobyg, der siden 2010 har samlet branchen på tværs af faglighed i et fælles mål om at gøre byggeriet mere bæredygtigt. Projektet har blandt andet til formål at identificere de snublesten, der er i byggeriets arbejde med at blive en mere bæredygtig sektor, og det er de udfordringer, som Dansk Byggeri gerne vil i dialog om.

“Vi føler ikke, at vi har alle svarene, vi prøver bare at pege på nogle problemstillinger, som vi skal have håndteret for at komme videre,” siger Michael H. Nielsen.

Klima

Har du brug for mere information om temaet, Klima og har lyst til at læse mere, så kan du gøre det her: 

Læs mere om Klima her

Læs mere

Aktuelt

Teknologi og naturvidenskab

Læs artikler om teknologi og naturvidenskab , der relaterer sig til vores arrangementer, kurser og øvrige tilbud til dig som medlem.

Se nyheder