12.02.2018
5 min læsetid

Vejen til cirkulær økonomi

Den cirkulære økonomi lider under, at politikerne kun tør regulere på affald. Men der skal stilles krav til producenterne så fx bilindustrien via et pantsystem tvinges til at tage deres biler tilbage, hvis vi skal bevæge os fremad, mener ekspert.

Morten Scriver Andersen

af Morten Scriver Andersen

Smadret biler

Vi har for længst vendt os til det. Vi køber en Carlsberg-øl i en Netto en fredag aften, drikker den efter fyraften og får dagen efter en krone tilbage for den i den lokale Føtex. Måneden efter er der en vildt fremmede dansker, der drikker en Tuborg af selvsamme flaske, købt i et helt tredje supermarked.

Det danske pantsystem, der blev indført i 1942 er cirkulær økonomi, når det er bedst. Og det er ganske sigende for tingens tilstand det eksempel, senior forsker ved DTU Anders Damgaard igen og igen vender tilbage til, når han skal forklare det efterhånden gennemtærskede begreb.

Over de seneste år har flere europæiske lande taget begrebet cirkulær økonomi til sig. Senest i Danmark, da et panel nedsat af regeringen i juni fremlagde 27 anbefalinger, om hvordan borgere, virksomheder og offentlige institutioner bedre kan bidrage til et bæredygtigt samfund.

Anders Damgaard er glad for det fornyede fokus på cirkulær økonomi, men han savner lukkede kredsløb, som han kalder pantsystemet, hvor et produkt bliver genanvendt som det samme produkt.

”Cirkulær økonomi er stadig i et ungdomsstadie. Man vil det meget gerne, og reguleringen fokuserer på, at vi skal have lukket de her kredsløb. Men man lukker jo ikke de her kredsløb, før man begynder at diskutere hele produktkæden og ikke kun, hvad der kommer ud i den anden ende,” siger han.

789 kilo affald om året pr. dansker

I Danmark skabes der op mod 12 millioner tons affald om året. Det bringer os ind på en pinlig førsteplads i EU, idet hver dansker i 2015 producerede 789 kilo affald om året imod et EU-gennemsnit på 477 kilo.

Der er med andre ord god brug for bæredygtige løsninger til både at generere mindre skrald og ikke mindst genanvende det, der normalt ender på forbrændingsanlægget til fuldgode produkter.

Det altoverskyggende problem er ifølge Anders Damgaard, at det er svært at lave de omtalte lukkede systemer på nationalt niveau, da mange produkter er sammensat af enheder fra hele verden.

”Hvis vi vil den cirkulære økonomi, er det vigtigt, at vi har nogle systemer, hvor vi let kan sørge for at materialet bliver i deres loop. Pantsystemet er jo et glimrende eksempel på, at det godt kan lade sig gøre at designe et system, hvor man kan holde materialerne inden for samme kredsløb, så en plastflaske bliver til en plastflaske. Men det koster jo en masse penge,” forklarer Anders Damgaard.

Han mener, at politikerne ofte griber til regulering af affaldshåndteringen, fordi det er mindre upopulært, end hvis man stillede krav til producenterne om deres materiale. Sidste år blev EU-landene enige om et mål, om at 65 procent af al husholdningsaffald skal genbruges i 2035 i stedet for at brændes til produktion af billig energi.

”Men i realiteten bør man jo regulere på hele kæden, så producenterne lige så meget skal snakke med genanvenderne og sørge for at deres produkter kan gå igennem den strøm. Og det skal de selvfølgelig på en eller anden måde kompenseres for,” mener Anders Damgaard.

Pant på biler

Produkterne skal tænkes fra vugge til vugge, som den amerikanske arkitekt, William McDonough, og den tyske kemiker, Michael Braungart, beskriver det i deres anerkendte bog Cradle to cradle – Remaking the way we make things. Her anviser de en ny vej for produktion kraftigt inspireret af naturens økosystem, hvor affald for nogle organismer er føde for andre. Det princip foreslår de, at virksomheder, designere og fabrikanter også indretter deres produktion efter.

For ikke at hive fat i pantsystemet igen, nævner Anders Damgaard bilindustrien som et potentielt indsatsområde i fremtiden.

”Den måde, vi genanvender stål på i dag, gør, at vi får blandet nogle urenheder ind. Der gør, at vi ikke kan bruge det til alt, og derfor skal vi på en eller anden måde det sidste stykke. Det kunne være at sige, at bilproducenterne skal begynde at tage deres egne biler tilbage for at genanvende dem,” foreslår han og tilføjer.

”Det er jo ikke ret cirkulært, når produkterne ikke bliver til de samme produkter igen. Så er det reelt bare en længere linje fra produkt til endelig bortskaffelse.”

Leasing er også en vej

Ifølge Anders Damgaard mangler producenterne et kraftigt økonomisk incitament til at genanvende deres produkter. Og hvis ikke det incitament kommer fra ny lovgivning, indeholder endnu en gammel model gode perspektiver inden for cirkulærøkonomi: Leasing.

Når producenterne beholder ejerskabet over deres produkter, så tvinges de også til at tænke i reparation, genanvendelse og mere holdbare produkter. Det vil alt sammen hjælpe til at rive Danmark ned fra den lidet flatterende førsteplads som EU's mest affaldsgenererende befolkning.

For nogle år tilbage var begrebet design for disassembly (design til at skille ad) ellers højt på dagsordenen på EU-plan, fortæller Anders Damgaard. Det at man laver produkter, der let kan skilles ad, så de enkelte dele kan bruges igen.

”Den dagsorden er nu blevet overtaget af cirkulær økonomi. Men det er en meget vigtig del af at kunne recirkulere komplekse produkter, at vi også kan få skilt materialerne skilt fra hinanden igen,” siger han.

Længere levetid

Tilbage til snakken om at regulere produkter i stedet for affaldshåndteringen, så ved Anders Damgaard godt, at det hele ikke er så simpelt. For det er svært for Danmark at gå forrest og udelukke visse materialer fra produktionen, når billige kinesiske produkter kun er et museklik væk fra forbrugerne.

”Det er jo ikke noget, vi kan gøre på nationalt plan. Det skal ske på EU-plan. Og så skal der også være kontrol, for hvis vi gør det på EU-plan, så skal vi også sikre, at de produkter, vi får udefra, lever op til de samme krav. Den frustration vi nogle gange fra de europæiske producenter, at de problematiske stoffer, de har udfaset bare kommer fra Asien eller andre dele af verden i stedet,” siger Anders Damgaard.

Et andet ønske fra Anders Damgaard er, at producenter opfordres til at droppe sort plastik i deres emballage, fordi det er sværere at recirkulere. Det samme kunne gøres med brugen af farvestoffer i emballagen, men her vil mange virksomheder nok sætte foden ned, fordi farve betyder noget for deres brand. Coca Cola er fx uløseligt forbundet med farven rød.

”Det er jo det, der er problemet. Det er ikke kun cirkulær økonomi. Der er også økonomi, markedsføring og alt muligt andet, der spiller en rolle og gør det svært at reagere på de her ting.”

Klima

Har du brug for mere information om temaet, Klima og har lyst til at læse mere, så kan du gøre det her: 

Læs mere om Klima her

Læs mere

Aktuelt

Teknologi og naturvidenskab

Læs artikler om teknologi og naturvidenskab , der relaterer sig til vores arrangementer, kurser og øvrige tilbud til dig som medlem.

Se nyheder