Den danske telepris 2018

Prisen er i to kategorier en Virksomheds/Person Pris og en Studerende Pris på kr. 15.000. Teleprisen uddeles i 2018 for 6. år i træk af IDA Tele.

Teleprisen 2018 gik til initiativet Techfestival, som ved overrækkelsen var repræsenteret af initiativtager og bestyrelsesformand Thomas Madsen-Mygdal og festivalchef Marie Louise Gørvild.

For English, read further below

Kommissorium:

Den danske telepris består af 2 priser.

 • En pris til den/de studerende som har udført det mest innovative afgangsprojekt
 • En pris til den virksomhed som har opnået det mest innovative resultat

Priserne har til formål at anerkende en dansk eller udenlandsk virksomhed, organisation eller person, som i Danmark har haft særlig betydning for udviklingen og/eller anvendelsen af telekommunikation i det forløbne år eller i en årrække. Præstationen skal være af brugermæssig, teknologisk, samfundsøkonomisk, erhvervsmæssig og/eller økonomisk karakter og skal udmærke sig ved sit innovative, samfundsgavnlige, brugerrelaterede og/eller indtjeningsmæssige potentiale.

Virksomheds/Person Prisen har til formål at anerkende en dansk eller udenlandsk virksomhed, organisation eller person, som i Danmark har haft særlig betydning for udviklingen og/eller anvendelsen af telekommunikation i det forløbne år eller i en årrække. Præstationen skal være af brugermæssig, teknologisk, samfundsøkonomisk og/eller økonomisk karakter og skal udmærke sig ved sit innovative, samfundsgavnlige, brugerrelaterede og/eller  indtjeningsmæssige potentiale.

Frist for ansøgning er 1. oktober 2018. Du kan ansøge som eller indstille en virksomhed/organisation/person ved at:

 • Beskrive resultat/forretningsidé med reference til tildelingskriterierne på maksimalt en A4 side
 • Lægge vægt på de innovative aspekter i projektet
 • Understrege hvorfor netop denne virksomhed/organisation/person bør tildeles prisen
 • Angiv navn og kontaktdata på kontaktperson samt eventuelle bidragsydere eller andre interessenter
 • Sende indstillingen til Henriette Rimmer Caspersen - hrc@ida.dk

Studerende Prisen har til formål at anerkende en dansk eller udenlandsk studerende, som i Danmark har haft særlig betydning for udviklingen, forskningen og/eller anvendelsen af telekommunikation i det forløbne år eller i en årrække. Præstationen skal være af brugermæssig, teknologisk, samfundsøkonomisk eller økonomisk karakter og skal udmærke sig ved sit innovative, samfundsgavnlige, brugerrelaterede og/eller indtjeningsmæssige potentiale.

Frist for ansøgning er 1. oktober 2018. Du kan ansøge som eller indstille en person ved at:

 • Beskrive projektet med reference til tildelingskriterierne på maksimalt en A4 side
 • Lægge vægt på de innovative aspekter i projektet
 • Understrege hvorfor netop dette projekt bør tildeles prisen
 • Angiv navn og kontaktdata på den studerende samt den studerendes vejleder
 • Sende indstillingen til Henriette Rimmer Caspersen - hrc@ida.dk

Virksomhedsprisen 2018  blev den 24. oktober givet til Techfestival.
Studerende Prisen 2018 gik til: André Sørensen, Maxime J. Remy og Nicolaj Kjettrup, alle fra Aalborg Universitet, AAU.

The Danish Telecommunications Award 2018

The award is given in two categories; a Company/Person Award and a Student Award of a DKK 15.000 prize. The Telecommunications Award is awarded for the sixth year in a row.

The prizes are intended to recognize a Danish or foreign company, organization or person who has had particular importance in Denmark for the development and / or use of telecommunications in the past year or for a number of years. Performance must be of a user-friendly, technological, socio-economic, commercial and / or economic nature and should be distinguished by its innovative, socially-friendly, user-related and / or earnings potential.

The Company/Person Award recognizes a Danish or foreign company, organization or person who has played a significant part in the development or use of telecommunications in Denmark during the past years. The performance has to be of user needs, technological, socio-economic or economic character and must stand out as an innovative, user-related and societally beneficial solution.

Deadline for application is 1 October 2018. You can apply or nominate a person / organization by:

 • Describing the result / business idea with reference to the award criteria - max one A4 page
 • Emphasizing the innovative aspects of the project
 • Underlining why this particular company / organization / person should be awarded
 • Enter the name and contact information of the person, as well as any contributors or other stakeholders.
 • Send the nomination to Henriette Rimmer Caspersen - hrc@ida.dk 

The Student Awardrecognizes a Danish or foreign student who has played a big part inside development, research or the use of telecommunications in Denmark during the past years. The performance has to be of user needs, technological, socio-economic or economic character and must stand out as an innovative, user-related and societally beneficial solution.

Deadline for application is 1 October 2018. You can apply or nominate a person by:

 • Describi the project with reference to the award criteria - Max one A4 page
 • Emphasizing the innovative aspects of the project
 • Underlining why this project should be awarded
 • Enter the name and contact details of the student and the student's supervisor
 • Send the nomination to Henriette Rimmer Caspersen - hrc@ida.dk

The Company Award 2018  was given October 17th to Techfestival.
The Student Award 2018 was given to André Sørensen, Maxime J. Remy og Nicolaj Kjettrup, from Aalborg Universitet, AAU.