Den Danske Telepris 2020

Den 9. november 2020 holdes konferencen #Tele2020, og igen i år skal vi uddele årets telepris. Teleprisen uddeles af IDA Connect i to kategorier: En studerende-pris og en virksomhedspris.

Kender du en studerende eller en virksomhed/person, som har ydet en særlig indsats og skabt innovative og samfundsgavnlige løsninger og resultater på teleområdet – så er der frist for indstillinger den 16. oktober 2020
For English, read further below

Teleprisen blev sidst uddelt i 2019, i form af en særlig 5G pris og studerende pris.

Kommissorium:

Den danske telepris består af 2 priser.

 • En pris til den/de studerende som har udført det mest innovative afgangsprojekt
 • En pris til den virksomhed som har opnået det mest innovative og samfundsgavnlige resultat

Priserne har til formål at anerkende en dansk eller udenlandsk virksomhed, organisation eller person, som i Danmark har haft særlig betydning for udviklingen og/eller anvendelsen af telekommunikation i det forløbne år eller i en årrække. Præstationen skal være af brugermæssig, teknologisk, samfundsøkonomisk, erhvervsmæssig og/eller økonomisk karakter og skal udmærke sig ved sit innovative, samfundsgavnlige, brugerrelaterede og/eller indtjeningsmæssige potentiale.

Virksomheds/Person Prisen har til formål at anerkende en dansk eller udenlandsk virksomhed, organisation eller person, som i Danmark har haft særlig betydning for udviklingen og/eller anvendelsen af telekommunikation i det forløbne år eller i en årrække. Præstationen skal være af brugermæssig, teknologisk, samfundsøkonomisk og/eller økonomisk karakter og skal udmærke sig ved sit innovative, samfundsgavnlige, brugerrelaterede og/eller indtjeningsmæssige potentiale.

Frist for ansøgning/indstilling er 16. oktober 2020. Du kan ansøge som eller indstille en virksomhed/organisation/person ved at:

 • Beskrive resultat/forretningsidé med reference til tildelingskriterierne på maksimalt en A4 side
 • Lægge vægt på de innovative aspekter i projektet
 • Understrege hvorfor netop denne virksomhed/organisation/person bør tildeles prisen
 • Angiv navn og kontaktdata på kontaktperson samt eventuelle bidragsydere eller andre interessenter
 • Sende indstillingen til Michael Jensen - michael@vimento.dk og Jan Bøgh - jabo@tdcnet.dk

Studerende Prisen har til formål at anerkende en dansk eller udenlandsk studerende, som i Danmark har haft særlig betydning for udviklingen, forskningen og/eller anvendelsen af telekommunikation i det forløbne år eller i en årrække. Præstationen skal være af brugermæssig, teknologisk, samfundsøkonomisk eller økonomisk karakter og skal udmærke sig ved sit innovative, samfundsgavnlige, brugerrelaterede og/eller indtjeningsmæssige potentiale.

Frist for ansøgning er 16. oktober 2020. Du kan ansøge som eller indstille en person ved at:

 • Beskrive projektet med reference til tildelingskriterierne på maksimalt en A4 side
 • Lægge vægt på de innovative aspekter i projektet
 • Understrege hvorfor netop dette projekt bør tildeles prisen
 • Angiv navn og kontaktdata på den studerende samt den studerendes vejleder
 • Sende indstillingen til Michael Jensen - michael@vimento.dk og Jan Bøgh - jabo@tdcnet.dk


The Danish Telecommunications Award 2020

The award is given in two categories; a Company/Person Award and a Student Award of a DKK 15.000 prize. The Telecommunications Award is awarded for the eight year in a row.

The prizes are intended to recognize a Danish or foreign company, organization or person who has had particular importance in Denmark for the development and / or use of telecommunications in the past year or for a number of years. Performance must be of a user-friendly, technological, socio-economic, commercial and / or economic nature and should be distinguished by its innovative, socially-friendly, user-related and / or earnings potential.

The Company/Person Award recognizes a Danish or foreign company, organization or person who has played a significant part in the development or use of telecommunications in Denmark during the past years. The performance has to be of user needs, technological, socio-economic or economic character and must stand out as an innovative, user-related and societally beneficial solution.

Deadline for application is 16 October 2020. You can apply or nominate a person / organization by:

 • Describing the result / business idea with reference to the award criteria - max one A4 page
 • Emphasizing the innovative aspects of the project
 • Underlining why this particular company / organization / person should be awarded
 • Enter the name and contact information of the person, as well as any contributors or other stakeholders
 • Send the nomination to Michael Jensen - michael@vimento.dk and Jan Bøgh - jabo@tdcnet.dk

The Student Award recognizes a Danish or foreign student who has played a big part inside development, research or the use of  telecommunications in Denmark during the past years. The performance has to be of user needs, technological, socio-economic or economic character and must stand out as an innovative, user-related and societally beneficial solution.

Deadline for application is 16 October 2020. You can apply or nominate a person by:

 • Describing the project with reference to the award criteria - Max one A4 page
 • Emphasizing the innovative aspects of the project
 • Underlining why this project should be awarded
 • Enter the name and contact details of the student and the student's supervisor
 • Send the nomination to Michael Jensen - michael@vimento.dk and Jan Bøgh - jabo@tdcnet.dk