Vinderen af IDA Arbejdsmiljøs studenterpris 2020 er fundet

Onsdag 17. juni fejrede IDA Arbejdsmiljø igen i år de studerendes bidrag til arbejdsmiljøfeltet. Vinderen tager livtag med de kollaborative robotter.

Fem bacheloropgaver og specialer fra Psykologi/Københavns Universitet, Design & Innovation/DTU og Arbejdslivsstudier/RUC dystede om prisen, og opgaverne kom omkring brugervenlighed og digitalisering, aktivitetsbaserede kontormiljøer, stress blandt socialpsykiatriske medarbejdere, oversættelser af social kapital i praksis og kollaborative robotter i arbejdslivet.

Efter fem flotte præsentationer, networkning blandt mødedeltagerne og engageret debat med dommerpanelet og mødedeltagerne blev årets pris tildelt Cecilie Sandgrav Jensen fra Arbejdslivsstudier, Roskilde Universitet. Prisen blev givet for præsentationen af hendes speciale ’Kollaborative robotter i arbejdslivet – hvordan meningsskabelse og arbejdsidentitet udvikles og udfordres i samspillet med ny robotteknologi’.

Dommerpanelet, der bestod af IDA Arbejdsmiljøs næstformand, Peter Hansen, Arbejdsmiljøkonsulent og -forsker, Rikke Thomsen samt Arbejdslivsforsker og panelets formand, Niels Møller, begrundede valget af Cecilies opgave: Afhandlingen behandler et vigtigt emne for samfundet (kolaborative robotter i arbejdslivet) og hvordan det påvirker medarbejdernes arbejdsmiljø, identitet og meningsskabelse. Oplægget viste, at emnet var behandlet fagligt og metodisk relevant. Derudover inddrog Cecilie relevante forskellige forskningstraditioner som socio-teknik og jobcrafting. Præsentationen belyste desuden en case, hvor medarbejderinddragelsen var lykkes. Cecilies præsentation var med klar fokus og konklusion, ligesom Cecilie udviste formidlingsevne og overblik i diskussionen.

I konkurrence om at vinde den nordiske pris

Alle deltagerne blev rost og præmieret med blomster, vin og et års gratis medlemskab af IDA Arbejdsmiljø. Medlemsskabet giver mulighed for at deltage gratis i IDA Arbejdsmiljøs netværksmøder:

Læs mere her

Prisvinderen vinder samtidig deltagelse til den årlige konference i NES – Nordic Ergonomics Society, hvor hun dyster mod prisvinderne fra de øvrige skandinaviske lande om årets nordiske opgave om arbejdsmiljø! NES-konferencen afholdes virtuelt 27. oktober i år; læs mere her: https://www.nes2020.com/ Desuden vandt Cecilie gratis deltagelse til IDA Arbejdsmiljøs konference: Indflydelse – på arbejdet, arbejdsmiljøet og arbejdspladsen; veje og vildveje, som afholdes fysisk 28. oktober i år.

Læs mere om programmet

Baggrund: IDA Arbejdsmiljø studenterpris uddeles hvert forår

IDA Arbejdsmiljø uddeler hvert forår årets studenterpris til den bedste bacheloropgave, masteropgave eller det bedste kandidatspeciale indenfor arbejdsmiljø.

Pris-kandidaternes præsentationer ved studenterprisen bliver bedømt ud fra en helhed af disse kriterier:
1. Faglighed
2. Formidling/præsentation
3. Nyhedsværdi
4. Relevans for arbejdsmiljøområdet
5. Perspektiver for dansk og internationalt arbejdsmiljø

Læs mere om årets afholdte studenterpris-arrangement.