18.07.2016
4 min læsetid

Nu går Roskilde til kamp mod urinstøvet

Et hold DTU-studerende hjælper Roskilde Festival af med en af festivalens største gener: Den frygtede urinstøv.

Rene Pedersen

af Rene Pedersen

Sensorkassen som er sat op på festivalen.

Har du været på Roskilde Festival en meget varm dag, kender du næsten helt sikkert urinstøvet. Og selv om den i forhold til dit helbred er ganske uskadelig, er det voldsomt ubehageligt at være i områder, hvor urinstanken går i øjnene. Et hold DTU-studerende skal hjælpe festivalen med at løse udfordringerne med urinstøvet.

Løsningen er en række sensorkasser sat op på festivalen, der måler støvniveauet og sender data videre til et centralt dashboard, der kan skabe et kort over støvniveauet i realtid samt lave en prognose for de kommende timer.

“Du kan forestille dig et kort over Roskilde Festival, hvor du har nogle grønne, gule og røde områder, der viser, at her er støvniveauet fint - men i et andet område er det rigtig ubehageligt at være. På den måde kan festivalen se, hvordan der er på pladsen i realtid,” fortæller Charlotte Amalie Lindegaard Petersen, der er studerende på DTU og har været med til at konstruere de i alt otte test-kasser, som blev sat op på årets festival.

Fænomenet urinstøv opstår, fordi mange festivalgængere tisser i det fri, og på en sommerdag, hvor solen skinner det meste af dagen, vil der blive hvirvlet urin op sammen med støvet. Ved at vande meget støvede områder kan Roskilde Festival holde urinstøvet nede, men det er uhensigtsmæssigt af både tids- og miljømæssige årsager at vande områder i blinde. Derfor håber DTU-teamet, at deres sensorer både kan være med til at skabe et nu-og-her billede af situationen og et prognoseværktøj, så festivalen kan vande problematiske områder allerede før, problemerne opstår.

“Vi vil gerne lave en slags støvvejrudsigt, så de fx kan sige: I øjeblikket er der så meget støv, om lidt er der koncert i området, og så kommer der rigtig mange mennesker i det område. og så bliver det rigtig støvet om 3 timer. Så hvis I vander nu, har i forebygget den sky, som ellers ville rejse sig og blive ubehagelig,” forklarer Charlotte Amalie Lindegaard Petersen.

Udover at måle niveauet af støv sendte de opsatte sensorkasser også målinger af fugtighed, temperaturer og lydniveau til Roskilde Festivals big data-central. Kasserne består af en række allerede eksisterende målere, som er koblet sammen og sender oplysninger til et fælles dashboard.

“Det er primært programmering, vi har lavet. Vi har taget en række sensorer, der allerede fandtes, og så har vi koblet dem sammen og fået lavet kode til at samle det hele og sende det til vores database,” siger Tobias Brasch  

Efter festivalen er teamet nu i gang med at analysere på de flere tusinde målinger, som de har fået ind i løbet af festivalen. Her skal de se på, om der er en forbindelse mellem fx luftfugtighed, støv og perioder med meget aktivitet, som da festivalpladsen blev åbnet og flere tusinde gæster løb mod pladsens største scene.

“Vi har data fra før folk løb ind, og det kan vi holde op imod den stigning i støv, der kom, da folk løb ind,” siger Tobias Brasch.

Roskilde er et laboratorium

Roskilde Festival er et interessant sted at teste, fordi det er en uge med ekstreme forhold, så når du skal måle fx støv eller støj, er udslagene bare meget mere tydelige. Og derudover er festivalen i en kort periode en af Danmarks største byer, og det en kort proces i forhold til at få lov til at sætte kasser op på centrale steder, hvilket det formentlig ikke ville være at sætte et antal kasser op i centrum af København, Århus eller Odense. Men tanken er, at kasserne i lige så høj grad kan bruges i byen og til andre formål.

“Roskilde er vores laboratorium, men planen er at bruge det uden for festivalen.

Hvis man fx forestiller sig, at vi hænger sensorer op i København med en støjmåler, vil du på samme måde kunne lave et heatmap over hvor der er meget støj, på hvilke tidspunkter og hvor slemt det er,” siger Charlotte Amalie Lindegaard Petersen.

“Lige nu ved vi fx, at der er meget støj i København, og det forringer folks livskvalitet, men vi ved ikke så meget om det, og så det er svært at gøre noget. Men hvis vi kan samle det hele i en datapakke, så du ved præcist, hvornår det er og hvor meget, kan man også gøre noget ved det”.

Tilmeld dig Technorama

I Technorama får du et overblik over de vigtigste historier fra teknologiens verden, hvad end det handler om etiske dilemmaer, nye teknologiske landvindinger eller spæde opfindelser.
  • Aktuelle artikler
  • Det bedste vi har set
  • Ugens nyhedsoverflyvning
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs det seneste nyhedsbrev