Data er den digitale verdens valuta, og internettets fremherskende forretningsmodel er ‘gratis’. Men du betaler reelt set en uigennemsigtig pris, når du sælger dit privatliv. Bliv klogere på privacy, og hvordan du kan beskytte dig selv på nettet.

Danskerne er en af de mest digitale befolkninger i verden. Vi er gode til at bruge de digitale muligheder, og det har store samfundsmæssige fordele.

Men kan vi vide os sikre, når vi bevæger os rundt på internettet? 

En undersøgelse fra IDA og Forbrugerrådet Tænk har vist, at hver anden dansker er bekymret for deres private data, når de er på internettet. Undersøgelsen viste samtidig, at danskerne mener, at det overhovedet ikke kan lade sig gøre at beskytte sit privatliv på nettet.

Privacy kan til dels beskrives som evnen for enkeltpersoner, grupper eller institutioner til selv at bestemme, hvornår hvordan og i hvilket omfang oplysninger om dem formidles til andre. Det er altså ikke blot muligheden for at begrænse hvad andre ved om os, men også til at kontrollere hvad de ved. 

Beskyttelsen af vores privatliv er også en grundlæggende rettighed sikret i Den Danske Grundlov, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN’s konvention om civile og politiske rettigheder. Og igennem flere år har IDA haft det som en mærkesag, at arbejde for, at alle er sikret en ret til "privatlivets fred" og at  samfundet trygt kan surfe på internettet. 

Læs mere om IDAs tilgang til privacy og dataetik