Techvelopment er ideen om, at digital teknologi kan løfte udviklingslandene og gøre en forskel for udsatte og fattige mennesker. Vi har set nærmere på begrebet techvelopment, og hvordan teknologi gør en forskel for verdens udviklingslande.

Techvelopment på ét minut

Techvelopment er en sammenskrivning af de to engelsk ord Tech og Development og ideen om, at digital teknologi er en vigtig løftestang i forhold til at hjælpe udviklingslandene ud af fattigdom. 

Folder vi ordene mere ud, dækker Tech over digitale teknologi på samme måde som i tech-startup, fintech, healthtech mm. Og Development dækker i dette tilfælde over bistandsarbejdet i udviklingslandene. 

Så for at eksemplificere hører en elektrisk brønd som udgangspunkt ikke til i kategorien techvelopment. Men er der tale om en elektrisk brønd, hvor sensorer holder øje med, om brønden virker og måske også tjekker kvaliteten af vandet, er der klart tale om techvelopment. 

Andre eksempler på techvelopment er: 

  • Sensorsystemer og bedre brug af data/vejrprognoser, der kan gøre vanding af markerne i tørkeramte områder mere effektiv
  • Sikker betaling via mobiltelefoner for mennesker uden en bankkonto
  • Telemedicin i områder med ringe adgang til læger
  • Robust internet drevet af solpaneler og batterier
  • IoT monitorering der sikrer, at vandpumper fungerer som de skal, eller at vandet ikke er forurenet