17.08.2020
3 min læsetid

”En ordentlig virksomhed er bæredygtig i dag"

Der er ingen modsætninger mellem profitable og bæredygtige investeringer, mener Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i PensionDanmark og formand for finanssektorens klimapartnerskab med regeringen.

Anders Kjøller

af Anders Kjøller

Torben Möger Pedersen

Torben Möger Pedersen er administrerende direktør i PensionDanmark og har repræsenteret finanssektoren i klimapartnerskaberne.

Hvad er ledernes vigtigste opgave i den grønne omstilling?

Min anbefaling til lederne er, at de skal være tydelige i deres kommunikation om, at en ordentlig virksomhed i dag er en bæredygtig virksomhed. Det forventer både kunder, medarbejdere og omverdenen.

Nogle ser kravet om bæredygtighed som en byrde. Det er forkert. Realiteten er, at der er rigtig mange forretningsmuligheder i den grønne omstilling og i bredere forstand bæredygtighedsdagsordenen.

Alle lande har offentliggjort planer for, hvordan de vil nå Paris-aftalens klimamål og FN’s 2030 bæredygtighedsmål. Ser man på dem, er det som at åbne et eksportkatalog for danske virksomheder og investorer.

Mange lande skal i gang med initiativer, hvor Danmark er langt fremme. Det handler om ren energi, rent vand, håndtering affald, sunde fødevarer og bæredygtige byer.

Finanssektoren skal finansiere den grønne omstilling

Regeringen har indgået 13 klimapartnerskaber med forskellige sektorer i dansk erhvervsliv, som skal hjælpe med at reducere Danmarks udledning af drivgasser med 70 pct. inden 2030.

Ifølge finanssektoren selv er deres vigtigste opgave at finansiere bæredygtige initiativer i andre sektorer. Det inkluderer blandt andet energibesparende tiltag i byggebranchen  og risikovillig kapital til at udvikle og skalere grønne teknologier som Power-to-X.

Skal man som leder ændre på kulturen eller incitamenterne i sin organisation for at fremme den bæredygtige agenda?

De seneste år er der sket en erkendelse, ikke bare i den finansielle sektor, men bredt i erhvervslivet, af at man er nødt til at tage hensyn til andet end aktionærernes afkast. Som virksomhedsleder skal man være opmærksom på, at det i dag er en nødvendighed at have et purpose, hvis ikke man vil sakke bagud i konkurrencen om kunderne og de mest eftertragtede medarbejdere.

Særligt de unge medarbejdere spørger ind til, hvad virksomheden gør for at bidrage til at løse de store globale udfordringer.

Samtidig forholder dine kunder sig kritisk til din håndtering af bæredygtighedsdagsordenen. Virksomheden skal opføre sig ordentligt i forhold til miljø og klima, arbejdsmiljø og sikkerhed, have styr på sin leverandørkæde og betale sin skat.

Skal virksomheder prioritere bæredygtighed over profit?

Havde du spurgt mig for ti år siden, så havde jeg medgivet, at der ofte er et trade-off mellem bæredygtighed og profit. Det er ikke længere tilfældet. I dag er de bedste forretningsmuligheder bæredygtige.

I PensionDanmark vedtog vi fx i 2012, at alle byggerier, hvor vi er bygherre, skal bæredygtighedscertificeres. Dengang synes mange, at det var lidt flippet. I dag er det på vej til at blive mainstream inden for ejendomsbranchen, fordi det er nemmere at udleje og sælge bæredygtige bygninger.

Der er et højere afkast på bæredygtige kontorejendomme og boliger end på konventionelle. Det samme gælder på aktiemarkederne, hvor virksomheder, der scorer højt på ESG-parametre, klarer sig bedst.

Skal finansielle virksomheder helt afstå fra investeringer med et højt CO2-aftryk?

I PensionDanmark har vi forpligtet os til at udøve aktivt ejerskab og gå i dialog med de virksomheder, hvor vi er aktionærer. Det gælder også virksomheder med høje CO2-aftryk, hvor dialogen skal hjælpe virksomheden til at omlægge sin forretningsmodel i bæredygtig retning.

I vores aktieportefølje har vi derfor både grønne virksomheder som Ørsted og virksomheder i den anden ende af skalaen, fx nogle af de store olieselskaber.

Solgte vi virksomhederne med et højt CO2-aftryk ville det være en form for greenwashing, for så bliver aktierne bare opkøbt af mindre engagerede aktionærer, og presset for omlægning forsvinder. Så i virkeligheden skal man engagere sig mest i de virksomheder, der har de største udfordringer.

Læs mere

Aktuelt

Teknologi og naturvidenskab

Læs artikler om teknologi og naturvidenskab , der relaterer sig til vores arrangementer, kurser og øvrige tilbud til dig som medlem.

Se nyheder