12.09.2019
4 min læsetid

IDAs 3 største udfordringer: Mød den nye AR-formand

IDAs medlemmer skal have bedre adgang til efteruddannelse, vi skal skabe en ny fortælling om seniorerne, og så er dagpengemodellen dybt urimelig for IDA-medlemmerne, mener den nye formand for Ansattes Råd, Morten Thiessen.

Morten Scriver Andersen

af Morten Scriver Andersen

Morten Thiessen blev i juni genvalgt som AR-formand i IDA efter års fravær fra posten.

IDAs største problem er, at vi ikke har de helt store negative udfordringer i dag.

Sådan formulerer Morten Thiessen det med et skævt smil og tanke på en ekstrem lav arbejdsløshed blandt medlemmerne. Så som landmanden skal vi finde noget andet at rynke panden over end den dårlige høst. Og det giver plads til at kigge fremad.

Morten Thiessen var som sådan ikke ny, da han i juni 2019 blev præsenteret som IDAs nye AR-formand. Den post har han nemlig allerede haft fra 2013-2016. Desuden har han været hele paletten rundt på arbejdsmarkedet. Først i det offentlige på Ammunitionsarsenalet i Elling. Siden i det private som ingeniør i A/S Vestas og Aalborg Industries, hvor han også var formand for virksomhedsgruppen. Og frem til sin udnævnelse som AR-formand var han direktør i Scandinavian Boiler Service, hvor han nu forsætter som konsulent.

Vi har talt med Morten Thiessen, om de tre kerneopgaver han vil lægge vægt på i den kommende treårige arbejdsperiode.

Morten Thiessen

Formand for Ansattes Råd i IDA.

Uddannet civilingeniør i termisk energiteknik på DTU i 1992.

Har tidligere bestredet posten som AR-formand i perioden 2013-2016, men også siddet som formand for IDAs arbejdsmarkedsudvalg i 6 år.

Vi skal tage efteruddannelsen alvorligt

Det første, han peger på, er vigtigheden af, at de så eftertragtede IDA-medlemmer bliver ved med at holde sig relevante på arbejdsmarkedet. Nøglen er efteruddannelse, og derfor bliver det i stigende grad en kerneopgave for IDA.

”Det mest interessante over den næste periode, bliver at få pustet liv i muligheden for teknisk efteruddannelse og ikke mindst vores medlemmers lyst og trang til at tage det alvorligt,” siger Morten Thiessen.

”Globaliseringen betyder, at vi i højere og højere grad bliver konkurrenceudsat. Kravene til os - både i form af hardcore teknisk viden og bløde egenskaber som samarbejdsevner - vil hele tiden blive højere. Derfor vil jeg arbejde for, at det bliver mere attraktivt, nemmere og mere tilgængeligt for IDA-medlemmerne at få taget den nødvendige efteruddannelse.”

IDAs datterselskab Mannaz har i mange år varetaget IDAs efteruddannelsestilbud, men centrerer sig i stigende grad om leder- og projektuddannelse. Det efterlader ifølge Morten Thiessen et tomrum.

“Mannaz er måske ikke specielt ingeniørspecifikke. Nu skal vi til at genopfinde det, som var engang. Vi skal ikke nødvendigvis lukke hele hullet selv, men vi skal i hvert fald facilitere, at der bliver adgang til den efteruddannelse, vores medlemmer har brug for.”

“Det har vi allerede taget hul på med IDA Learning. Men det er ikke nok endnu. Der er flere muligheder, og vi har specielt meget kig på, at få universiteterne involveret i det.”

Seniorerne vil gerne blive på arbejdsmarkedet

En ny IDA-analyse har netop vist, at hver 10. IDA-medlem i alderen 55-75 år bliver pensioneret mod deres vilje. Og når det gælder dem, der vil og kan fortsætte på arbejdsmarkedet, er det ifølge Morten Thiessen en win-win-win-situation at holde dem aktive på arbejdsmarkedet.

“Det er jo en positiv dagsorden i et arbejdsmarked, som skriger på højt specialiseret arbejdskraft som os. Så der får vi ikke så svært ved at råbe arbejdsgiverne op. Vi skal arbejde for at få et anderledes fokus på det forkætrede seniorbegreb, så det ikke går hen og ligner en afviklingsforretning, hver gang man rejser det spørgsmål,” siger han.

“Det viser sig jo, at der er relativt få ting, der skal opfyldes, før seniorerne gerne vil fortsætte med at arbejde. De vil gerne selv bestemme, hvor meget de skal arbejde. De vil gerne selv bestemme, hvad de skal arbejde med, og så vil de stadig gerne tages alvorligt på efteruddannelsessiden.”

Det er ifølge Morten Thiessen paradoksalt, at mange danske virksomheder ikke ser højere værdi i seniorerne. Det er ofte medarbejdere over 55 år, der er de allermest stabile, mens yngre i højere grad shopper rundt mellem arbejdspladserne.

“Det er primært arbejdsgiverne, vi skal have til at forstå, at der er en ressource her, som man kan få mere ud af, hvis man bruger den bedre. Det her koster ikke noget, det giver plus for alle. Som AR-formand er det jo en no-brainer, så hvad venter I på,” siger Morten Thiessen og griner.

Dagpengemodellen er ikke fair over for IDA-medlemmerne

Anderledes alvorlig bliver Morten Thiessen, når snakken falder på dagpengemodellen. Han kalder det et gammelt mellemværende, for systemet tager i al for lav grad hensyn til IDAs medlemmer.

“For IDA-medlemmernes vedkommende har vi et lønniveau, der gør, at forsikringselementet i dagpengene er udhulet i en grad, hvor vi er nødt til at snakke privat lønsikring for at kunne være sikre på, at man kan betale huslejen,” siger han.

“Vi er markante bidragydere til dagpengesystemet, og vi får stort set intet igen. Det er ikke rimeligt, for vores medlemmer er nogle af arbejdsmarkedets kernetropper. Vi arbejder der, hvor værdiskabelsen er størst, og vi bliver ved længere end de fleste.”

Morten Thiessen mener, at det er på tide, at IDA bliver hørt på denne dagsorden. For det er ikke et spørgsmål, om at der skal flere penge i systemet. De skal bare omfordeles.

“Vi synes bare, at modellen kunne være mere rimelig med en højere sats til de korte ledighedsperioder ved jobskifte og en lidt mere degressiv model for dem, der hænger i systemet længere,” forklarer han.

“Af samme årsag var jeg også meget pikeret, da man foreslog at nedsætte dimittendsatsen for vores nybagte ingeniører. Dimittendsatsen har været den væsentligste årsag til, at man overhovedet melder sig ind i en A-kasse. Systemet taber, når man fjerner en væsentlig del af den naturlige rekruttering.”

”Vi har den danske model”

Udover IDAs tre hovedudfordringer, vil Morten Thiessen gerne understrege, at vi har den danske model.

“Det betyder, at vi organiserer os selv og bliver enige med vores modparter i arbejdsmarkedet om mange ting. Det ønsker vi ikke nogen form for politisk indblanding i. Det ville være forfærdeligt at blive underlagt de snærende regler og politiske dagsordener, som man har i andre lande såsom mindsteløn og køns- og alderskvoter,” siger Morten Thiessen.

“Vi vil ses for det, vi kan, så venligst disregard all the rest. Og det synes jeg, den danske aftalemodel fint udtrykker med den aftalefrihed, vi har.”

Ansattes Råd holder 15.-16. september seminar, hvor Morten Thiessen og de 7 andre medlemmer skal blive enige om den politiske linje for IDAs arbejde vedrørende blandt andet medlemmernes løn, ansættelses- pensions- og arbejdsforhold.

Læs mere om Ansattes Råd.

Ansattes Råd

Ansattes Råd er et politikformulerende organ, der har til opgave at øve indflydelse på den politiske samfundsdagsorden til gavn for IDAs medlemmer.

De varetager - under ansvar over for Hovedbestyrelsen - en række opgaver vedrørende medlemmernes løn-, ansættelses-, pensions- og arbejdsmiljøforhold.

Rådet består af 6 medlemmer og en formand.

Læs mere om Ansattes Råd.