Hvordan uddanner vi Danmarks cyberhær

Oplægget vil kort fortælle om de forskellige muligheder der er for uddannelse i danmarks cyberhær.

Peter Knøster har en baggrund som officer i forsvaret og har ud over forskellige lederstillinger i hæren, undervisningserfaring fra forsvarets lederuddannelser ved Hærens Officersskole og Forsvarsakademiet gennem 10 år.

Siden 2014 bestridt flere stillinger ved CFCS, herunder bl.a. beskæftiget sig med krisestyring og uddannelse af analytikere og teknikere gennem forskellige cyberøvelser i internationalt regi af bl.a. NATO og EU. Siden 1. juli 2019, Chef for Cybersituationscenteret ved CFCS.