7 kritiske ledelseskompetencer for succes med Industri 4.0.

Tina Moe, professionelt bestyrelsesmedlem & tidligere direktør i rådgivende ingeniørvirksomheder, taler om, hvordan vi som ledere kan rumme den stigende kompleksitet i ledelse, og hvad vi helt konkret har brug for af ledelseskompetencer til fremtiden

Tina Moe er en erfaren topleder indenfor farmabranchen, IT og den rådgivende ingeniørbranche og senest forfatter til en ny bog ”Leadership of the Future – How to lead in a world that looks nothing like the past”, der udkom 30. september 2018.

Hvad betyder det for ledelse, at vi skal op i hastighed, gribe den teknologiske udvikling, innovere nye produkter hurtigere og hurtigere og samtidig få medarbejdere og os selv med i processen?
 
Vi skal skifte paradigme fra at tænke KPI og resultatstyring som det drivende til at tænke den menneskelige kapacitet til at arbejde i komplekse og usikre sammenhænge som den resultatskabende kraft. Vi skal lede, så medarbejderne får mod og lyst til at tage ansvar for forretningen. Foredraget præsenterer de 7 vigtigste ledelseskompetencer, vi har brug for for at lede virksomheder succesfuldt i den 4. industrielle tidsalder.

Læs mere

Tilmeld dig

Industri 4.0 2020

Den 30. januar 2020 afholder vi Industri 4.0 endnu en gang. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og tilmeld dig. Sidste gang blev konferencen udsolgt, og vi havde en lang venteliste.

Tilmeld dig nu