03.01.2018
4 min læsetid

Hardwareapps kan give magten tilbage til robotoperatøren

Fremtidens industriproduktion skal være hurtigere og mere fleksibel. En af vejene til et mere fleksibelt produktionsapparat kan være at fravælge de skræddersyede robotter til fordel for happs, modulopbyggede robotløsninger.

Rene Pedersen

af Rene Pedersen

Der er sket meget, siden de første industrirobotter blev udviklet i 60erne. Både i forhold til opgaver, der bliver løst, præcisionen, prisen og i allerhøjeste grad på antallet i industrien. Men de fleste industrirobotter er stadig hegnet inde, og de færreste robotter løser mere end én type opgaver.

Men det vil ændre sig, mener Casper Hansen, som er adm. direktør i Technicon, der blandt andet leverer robotløsninger til den danske industri. Han mener, at der vil ske en udvikling, fordi der er en efterspørgsel efter en mere fleksibel måde at producere. 

“Hvad gør en virksomhed som Danfoss, når en kunde ringer til dem og siger, at de gerne vil have logoer på alle ventiler i bygningen. Og de skal i øvrigt være i chrom,” spørger han og giver selv et bud.

Fordi det er en specifik kundeforespørgsel, som er meget mindre i volumen, end hvad Danfoss normalt producerer, kan de ikke køre det på deres normale produktionsapparat. I stedet sætter de en medarbejder til at stå for det. Men det siger sig selv, at det ikke er en hensigtsmæssig fremgangsmåde sammenlignet med det rene samlebåndsarbejde.

“For at industrien kan imødekomme efterspørgslen efter stærkt brugertilpassede produkter, så er man nødt til at have et meget stærkt og fleksibelt automationsapparat. For den ene dag skal du kunne producere en ting og dagen efter noget helt andet,” siger han.

Casper Hansen mener også, at han sidder med kortet, der viser vejen til et mere fleksibelt produktionsapparat. Happs - eller hardwareapps - er en kombination af en hardware- og en softwareløsning. Små moduler, der kan hjælpe robotter med at udføre en række forskellige og komplicerede processer.

Den simple sammenligning er din smartphone, som kan skifte funktionalitet, alt efter hvilken app du bruger. Hvis du skal bruge en løbetracker, kan du hente Endomondo, skal din telefon være en lommelygte, er der en app til det. På samme måde kan man også forestille sig mere fleksible robotter, hvis happs-tankegangen for alvor slår igennem.

Technicon producerer happs, og Casper Hansen er sikker på, at ligesom du ikke slår op i Jyllands-Posten, når du vil se, hvad der kommer i tv, men tjekker en app, vil folk også forvente noget tilsvarende i industrien.

“Apps har givet en ekstremt personlig frihed, fordi de giver fleksibilitet. Jeg kan få en app der matcher lige præcis mit behov. Og mit rationale er, at hvis dine og mine børn kommer ud i industrien og er vant til den tankegang, så vil de også stille samme krav til produktionsapparatet,” siger han.

Han forestiller sig, at når fremtidens produktionsmedarbejder står ved en robot og har brug for at kunne skrue, så henter medarbejderen en skrue-app. Og når den er koblet på robotten, så ved den allerede, hvordan den skal bruge skrue-appen. Den logger de data, der skal til, den laver de rigtige performance-målinger, og den siger selv til, hvis den er ved at gå i stykker.

En happ består af tre ting

En happ består i Casper Hansen og Technicons øjne af tre ting. Den indeholder hardware - deraf h’et i happ. For uanset hvor digitale vi bliver, skal en produktion gerne munde ud i en fysisk proces. Det kan være skruning, limning, fugning, nitning, trykning osv.

Det andet element er softwaren, som Casper Hansen forestiller sig ligger i et modul og altså ikke centralt i robotten. Det svarer til at have et Garmin-ur til træning, som du kan koble sammen med dine andre trænings-gadgets - om det så er en wattmåler, et pulsbælte eller andet. Men når du kobler uret sammen med wattmåleren, så ved hovedsystemet 100 procent, hvordan de andre dele fungerer. Og sådan skal det også være i robotindustrien.

Det tredje og sidste element er domænekendskab. For hvor hårdt skal skruen spændes? Hvordan er hele tilspændingsmønstret i en skrue? Der findes en række dybt specifikke procesegenskaber, som også skal indlejres i modulet.

“Opnår vi de tre ting, så giver vi magten tilbage til operatøren. Det vil sige, at en almindelig procesoperatør nu vil kunne integrere en avanceret robotproces, uanset om han er i en lille eller stor virksomhed. Og det skærer hele integratorlaget væk,” siger han.

Casper Hansen ser Technicon som et mix mellem en rådgivende ingeniørvirksomhed, en robotintegrator og en maskinbygger, og virksomheden tilbyder software og mekanikløsninger. Så netop integratorlaget, som Casper Hansen gerne vil af med, er en del af Technicons ydelser i dag, men det tager han ikke så tungt.

“Det er i bund og grund nøjagtig, som når der kommer en robot ind på de nederste produktionslag og fjerner de mest trivielle processer. Så skal operatøren, der før flyttede en papkasse, omskoles, så han får bredere kompetencer, der er mere værdiskabende,” siger han og fortsætter.

“Og det er ikke anderledes for de 30 ingeniører, jeg har siddende hos mig. De skal være endnu skarpere nu, for de skal udvikle det, andre skal integrere. Så vi løfter hele værdikæden”.

Bør bygge på åbne standarder

Casper Hansen fortæller, at hans håb er, at happs i fremtiden bliver bygget på åbne standarder, for hvis de er proprietære og kun passer til én robotleverandør, bliver incitamentet for småt til for alvor at producere til det samlede økosystem.

“I min verden skal happs være åbne, og de skal være sådan, at de kan bruges på alle typer robotter. I den ideologiske verden skal det være uafhængigt af brand og robotproducent,” siger han.

Casper Hansen mener også allerede, at han kan se en udvikling i den retning. Robotproducenter som Universal robots, Kuka og andre begynder at have systemer til sig selv, og så er der ikke langt til at skabe åbne systemer, som alle kan levere til.

Incitamentet har robotproducenterne allerede, mener han. Så han er ikke bange for, at de hellere vil lukke systemerne af, så de også selv kan tjene pengene på opdateringer, nye features osv.

“Jo flere processer vi kan integrere og jo nemmere, vi kan gøre det at integrere robotter, jo flere robotter får producenterne produceret. Så jeg kan ikke se, at de skulle være imod. Det er i alles interesser, at der bliver integreret flere robotter rundt om i verden,” siger han.

I Danmark er Technicon sammen med blandt Vestas og Teknologisk Institut involveret i det EU-støttede projekt, RampUp, som har til formål at udvikle fleksibel automation til mindre produktionslinjer. Men selv om han forventer, at happs bliver virkelighed i de fleste industrivirksomheder, er han mere usikker på tidsrammen.

“Jeg vil gerne sige, at jeg tror, vi ser det inden for et par år. Men jeg har også respekt for, at den gode ide ikke bare skal være god, men også have den rigtige timing,” siger han og fortsætter.

“Timingen kan jeg ikke styre, men jeg kan være med til at presse på for den gode ide”.

Temaer - Industri 4.0

Læs mere om vores spændende tema, Industri 4.0 og gå på opdagelse i de forskellige artikler:

Læs mere om Industri 4.0 her