AM Hub

AM Hub er Danmarks nationale samlingspunkt for Additive Manufacturing. Vores mål er at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne ved at fremme brugen af Additive Manufacturing og 3D print. Vores fokus er på små og mellemstore virksomheder

Dansk AM-Hub er Danmarks platform for digital og additiv fremstilling. Vores mål er at ændre den måde vi traditionelt forstår begrebet produktion på ved at promovere og fremme brugen af nyere produktionsteknologier som Additive Manufacturing og 3D print – i erhvervslivet og i en bredere dansk kontekst.

Dansk erhvervsliv har brug for at forbedre sin internationale konkurrenceevne. Vi tror på, at et øget kendskab til nye teknologier og forretningsmodeller er et afgørende forandringsværktøj, og at særligt additiv fremstilling kan være en kilde til innovation, bæredygtig produktion og værdiskabelse for den enkelte virksomhed.

AM-Hub ønsker at samle det danske økosystem og sammen inspirere, forandre og rådgive om AM med det formål at få dansk erhvervsliv til at se AM teknologiens mangesidede muligheder. Vi arbejder for at opbygge fremtidssikrede kompetencer og bringe ny viden i anvendelse til udvikling af nye forretningsmodeller og innovative løsninger.

Alt dette gør vi ved at udvikle og igangsætte ambitiøse programmer og aktiviteter, der udfordrer, hvad teknologien kan med grænsebrydende udviklingsprojekter, der samtidig sætter Danmark på “AM-verdenskortet”.

Dansk AM Hub er en åben alliance, som står sammen om at demonstrere og formidle de positive effekter af 3D print og AM for virksomhedens forretning, for kunderne, for udvikling og for bæredygtighed. Samtidig er Dansk AM Hub, som national organisation, omdrejningspunkt for aktiviteter og services, der bidrager til at udvikle og professionalisere feltet, fagligheden og medlemmernes forretninger.

Techtopias partnere

Podcasten Techtopia udgives af IDA i samarbejde med nedenstående partnere, der alle ønsker at udbrede kendskabet til ny teknologi til gavn for den danske befolkning.

Partnerne har ikke indflydelse på indholdet, der suverænt besluttes af Techtopia's  redaktion.

Partnere:

  • MCH Messecenter Herning
  • AM Hub
  • Innovation Centre Denmark
  • IDA Forsikring

Mediepartner:

  • Mediehuset Ingeniøren

Få mere info om alle partnere.

Carl Jacobsensvej 16, opg. 16, 1.sal
2500 Valby, DK

Tilmeld dig Techtopia

I nyhedsbrevet får du bl.a. artikler og historier om de emner vi beskæftiger os med i podcasten.
  • Artikler
  • Historier
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs det seneste nyhedsbrev

Læs mere

Videndeling

Diskutér i TechTopia Backstage på Facebook

Techtopia Backstage er dit digitale stamværtshus, hvor du mødes med dine venner og udveksler røverhistorier fra teknologiens verden. Her følger vi op på temaerne fra Techtopia, deler links, går i dybden, diskuterer.

Gå til Facebook