Industriens Fond

Industriens Fond er privat filantropisk fond, der arbejder for at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Industriens Fond udvikler og støtter forskellige projekter, initiativer og aktiviteter, der kan skabe anvendelsesorienteret viden, nye værktøjer og generelt have en positiv virkning på Danmarks konkurrenceevne. Industriens Fond fokuserer særligt på virksomheders vækst ved primært at udvikle og støtte projekter inden for:

  • At internationalisere – det vil sige at øge virksomhedernes mulighed for at deltage i den internationale økonomi
  • At skabe og bringe viden i anvendelse – det vil sige at sikre virksomhedernes kendskab til og konkrete anvendelse af ny viden
  • At introducere nye teknologier – det vil sige at styrke virksomhederne i hurtigere og med større sikkerhed at kunne implementere nye teknologier
  • At innovere – det vil sige at understøtte virksomhedernes kapacitet til at forny sig
  • At sikre relevante kompetencer – det vil sige at sikre virksomhederne adgang til et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft

Der lægges desuden vægt på, at projekternes viden og resultater kan benyttes af udenforstående og samtidigt skal fondens midler være med til at udvikle og inspirere til samarbejde på tværs af forskning og industri.

Derfor støtter vi Techtopia

Netop arbejdet med at distribuere og videreformidle viden er en af hensigterne med støtten til radioprogrammet Techtopia FM. Techtopia har allerede et stort reach med lyttere der er kendetegnet ved at være i en relevant målgruppe for den viden og de værktøjer, som findes i fondens projektportefølje. Derudover er Techtopia generelt med til at sætte teknologi og ny viden på agendaen i Danmark, og kan – særligt med adgangen til FM-båndet – nå ganske bredt ud.

Tilmeld dig Techtopia

I nyhedsbrevet får du bl.a. artikler og historier om de emner vi beskæftiger os med i podcasten.
  • Artikler
  • Historier
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs det seneste nyhedsbrev

Læs mere

Videndeling

Diskutér i TechTopia Backstage på Facebook

Techtopia Backstage er dit digitale stamværtshus, hvor du mødes med dine venner og udveksler røverhistorier fra teknologiens verden. Her følger vi op på temaerne fra Techtopia, deler links, går i dybden, diskuterer.

Gå til Facebook