Techtopia #23: Cyberpunkere bygger fremtidens digitale demokrati

De nye politiske bevægelser, der kom til verden efter finanskrisen, er inspirationen for nye digitale værktøjer, som skal genskabe tilliden til vores politiske system.

Shownotes

De nye politiske bevægelser, der kom til verden efter finanskrisen, er inspirationen for nye digitale værktøjer, som skal genskabe tilliden til vores politiske system. 

Organisationen dyne.org bygger decentrale sociale netværk og platforme, som fremmer og understøtter demokratisk deltagelse, samarbejde og beslutninger.

I Barcelona byggede man en digital platform, der skulle være et et redskab til at bygge en demokratisk, åben og gennemsigtig by ved at styrke borgernes deltagelse i definitionen og udviklingen af ​​politikker.

I Reykjavik byggede man en digital platform,  der gør det muligt for borgerne at indsende ideer om, hvordan man bruger en del af byens budget i deres nabolag.

Et andet projekt skal forhindre at store private monopoler som fx Uber eller Tinder har kontrol med datastrømme og gemmer dem i siloer, som gør dem utilgængelige på en måde, så de ikke længere kan gavne samfundet og fratager brugerne kontrollen.

I stedet skal man bygge en datacentrisk digital økonomi, hvor data, der genereres og indsamles af borgere, IoT-nettet og sensornetværk, er tilgængelige for bredere fælles brug med passende beskyttelse af personlige oplysninger.

Som et resultat kan innovatører, startups, ngo'er, kooperativer og lokalsamfund drage fordel af disse data til at opbygge apps og tjenester, der svarer til deres behov og til det bredere samfund.

Medvirkende:

Jaromil, cyberpunk, hacker, aktivist; dyne.org
Rolf Ask Clausen, chefkonsulent; IDA

Links: 

dyne.org https://www.dyne.org/

D-Cent https://dcentproject.eu/

Freecoin https://freecoin.dyne.org/

Decode https://www.decodeproject.eu/

Driving IT https://universe.ida.dk/driving-it/program/