30.11.2020
1 min læsetid

CO2-fangst-teknologier

Vil du også være klogere på teknologier til fjernelse af CO2, så kom med til dette fyraftenswebinar, hvor du vil blive introduceret til to af teknologierne.

IDA

af IDA

København har besluttet at blive CO2-neutral i 2025. For at nå i mål forventer de at bruge CO2-fangst på Amagerforbrændingen. Denne minikonference vil give dig mulighed for at høre om nogle af de teknologier, som potentielt kan bruges til at indfange CO2, når virksomheder og kraftværker ligeledes ønsker at minimere deres klimabelastning.

Vi har samlet to forskellige virksomheder, som vil fortælle om hver deres teknologi. Hvert foredrag vil vare ca. 30 minutter med mulighed for spørgsmål til sidst. Vi håber, at det kan være med til at skabe lidt debat og give inspiration på tværs af brancher.

Program
14.00 Carbon Capture utilization and Storage v/Jon Cristopher Knudse, Aker Carboncapture (oplægget holdes på norsk)

14.45 Mikrobiel omsætning af CO2 v/Torbjørn Ølshøj Jensen, SecondCircle (OBS! Oplægget optages ikke)

15.30 Introduktion til CO2-fangst med tang v/Jonas Høeg Hansen

15.45 Q&A

16.00 Tak for i dag


Om virksomhederne:
Aker Carboncapture A/S
Aker Carbon Capture er en af de førende virksomheder indenfor området Carbon capture and storage. De har en afprøvet teknologi, som har mere end 50.000 timers drift på bagen. Processen anvender en blanding af vand og aminer til at binde CO2. Denne teknologi kan bruges på forskellige typer anlæg som affaldsforbrænding, kræftværker og cementproduktion. Aker Carboncapture har kontrakter om at bygge anlæg rundt omkring i Verden.

SecondCircle
Second Circle er en start up som arbejder på at kultivere organismer som kan spise CO2 og omsætte det til biomasse og værdifulde komponenter. Teknologien bygger på en bioreaktor hvor CO2 gas sendes igennem og omsættes af en bakterie. Teknologien er udviklet på DTU og kommercialiseres gennem firmaet SecondCircle. Pilot forsøg er gennemført med succes, næste step er fuldskala

Jonas Høeg Hansen
Jonas arbejder som lektor på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Han har tidligere været involveret i projekter omhandlende tang og mikroalger, og disse organismer kan potentielt også bruges til at fange CO2 med.

IDAs Video og webinarer

IDA laver hvert år et væld af webinarer, som spænder fra dybt fagtekniske emner inden for naturvidenskab, it og engineering til konkrete råd, om hvordan du håndterer dit arbejdsliv.

De foregår live, men efterfølgende kan du se dem i optaget version på IDAs hjemmeside.

Tilmeld dig < 1,5 grader

  • Dybdegående artikler
  • Fokus på klimakampen
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbrev