17.06.2020
3 min læsetid

Grøn genstart og bæredygtig omstilling

På mødet kan du høre fire forskere, der arbejder med bæredygtig omstilling, komme med deres bud på hvordan en grøn genstart kan bidrage til bæredygtig omstilling.

IDA

af IDA

Beskrivelse

I samarbejde mellem IDA Grøn Teknologi og Sektionen for Bæredygtig Design og Omstilling fra Institut for Planlægning på Aalborg Universitet inviterer vi til online gå-hjem-møde om grøn genstart og bæredygtig omstilling. 

En række danske organisationer - erhvervsorganisationer, fagbevægelsen, NGO og tænketanke – har den senere tid offentliggjort planer for grøn genstart af samfundet efter Covid19-krisen. De fleste planer har især fokus på investeringer i vedvarende energi og energibesparelser, men der er også forslag til cirkulær økonomi i form af øget plantebaseret kost, billigere reparationer samt øget genbrug og genanvendelse.

Planerne nævner flere grunde til en grøn genstart af samfundet:

  • øge beskæftigelsen gennem investering i miljø- og klimaløsninger 
  • reducere miljøproblemer og ressourceforbrug
  • fremskynde implementering af vedtagne grønne planer ved at fremskynde investeringer 
  • sikre at Covid19-hjælpeindsatser til virksomheder ikke modarbejder grøn omstilling af samfundet

Et netværk af NGO’er inden for miljø og udvikling peger på, at en bæredygtig genstart af samfundet kræver, at den sociale bundlinje prioriteres på lige fod med de miljømæssige og økonomiske bundlinjer.

På mødet kan du høre fire forskere, der arbejder med bæredygtig omstilling, komme med deres bud på hvordan en grøn genstart kan bidrage til bæredygtig omstilling. 

Mødet kan måske inspirere organisationer og arbejdspladser til initiativer, der bidrager til en bæredygtig genstart af samfundet, og samtidig er bidrag til en langsigtet bæredygtig omstilling.