Diversitet og inklusion i STEM

Diversitet og Inklusion er tidens store buzzord, men hvad betyder diversitet og inklusion egentlig, og hvordan arbejder man konkret med det både på organisations- og individniveau?

Diversitet og inklusion i STEM

I dette webinar vil vi kaste lys over diversitet og inklusion fra en praktisk vinkel, og blive klogere på, hvordan man arbejder med at skabe inkluderende miljøer både på arbejdspladser og i samfundet generelt.

Helene Aaggard, CEO og partner i Diversity Factor er taler på dagens webinar. Diversity Factor er et konsulenthus, der gennem læring, rådgivning og foredrag har fokus på at hjælpe virksomheder og organisationer med at skabe inkluderende arbejdspladser, hvor diversitet trives til gavn for både medarbejdere, virksomhedens bundlinje og samfundet generelt. Diversity Factor blev stiftet i 2019 af Helene Aagaard og Rasmus Frost. Helene Aagaard, er uddannet fra CBS i 2008 og har brugt 10 år i corporate (Ørsted og A.P. Møller - Mærsk), hvor hun som leder har arbejdet med strategi, kommunikation, CSR og organisationsudvikling. Siden 2018 har hun har arbejdet med diversitet og inklusion gennem diversitetsdata-platformen GoGetty og Diversity Factor.

Hvis du er interesseret i at diskutere, hvordan vi kan skabe mere diversitet og inklusion i STEM, så meld dig til. Vi har plads til spørgsmål og håber at deltagerne har lyst til at bidrage med perspektiver og spørgsmål til diskussionen.

Arrangementet er det første i en række af IDAs 'Diversity in Tech & Science - Smashing Stereotypes' arrangementer, som vil gøre op med forestillingen om, hvem der hører til i de tekniske og naturvidenskabelige fag, og hvem teknologien er til for.

Diversity in tech and science

Teknologien spiller en voksende rolle i vores liv. Derfor er det vigtigt, hvem der skaber den. IDA sætter i 2020 fokus på, hvordan vi øger diversitet inden for STEM-området - vi gør op med vante forestillinger og nedbryder stereotyper.

Læs hele temaet Diversity in tech and science, hvor vi netop sætter fokus på diversitet inden for STEM-området.