Grøn omstilling - hvordan kan vi bidrage?

Alle har en rolle at spille, når det kommer til den grønne omstilling - men hvordan kan man som arbejdsplads, fagforening og organisation bidrage til, at vi når i mål?

Grøn omstilling - hvordan kan vi bidrage?

IDA har inviteret Klimarådets formand, Peter Møllgaard, og Greenpeaces Klima- og Miljøpolitiske leder, Helene Hagel, til en debat om, hvordan man kan gøre en forskel på arbejdspladserne, når det kommer til den grønne omstilling. Hvad har vi af handlemuligheder, og hvad virker, hvis vi skal nå 70% reduktion af klimagasser i 2030? Og hvordan sikrer vi, at det ikke bliver de svageste på arbejdsmarkedet og i samfundet, der betaler omkostningerne?

I regi af Broen til fremtiden kan du være med til at debattere, hvordan faglige organisationer og grønne og sociale bevægelser bidrager til en socialt ansvarlig og retfærdig grøn omstilling, så vi når målet om et CO2-neutralt Danmark baseret på 100% vedvarende energi senest i 2040.

IDAs Video og webinarer

IDA laver hvert år et væld af webinarer, som spænder fra dybt fagtekniske emner inden for naturvidenskab, it og engineering til konkrete råd, om hvordan du håndterer dit arbejdsliv.

De foregår live, men efterfølgende kan du se dem i optaget version på IDAs hjemmeside.

Vær opmærksom på, det ikke er tilladt at dele hverken zoomlinket eller link til video med andre, eller at optage lyd og billeder af webinaret.