Betonhåndbogen - Proportionering af beton

En god proportionering af beton gør det muligt, at designe betonen optimalt til den ønskede anvendelse.

Beskrivelse 

En god proportionering af beton gør det muligt, at designe betonen optimalt til den ønskede anvendelse. Betonsammensætningen har afgørende indflydelse på bl.a. betonens porøsitet, styrke, svind og krybningsforhold. Nogle af artiklerne vedrørende disse emner vil derfor også blive berørt.

Gitte Normann Munch-Petersen

Teknologisk Institut