Cirkulær Økonomi i Byggebranchen

Cirkulær økonomi handler om at bruge færre ressourcer i produktionen, om at forlænge produkters levetid, samt at se på affald som en ressource, der skal anvendes i produktionen igen.

Beskrivelse

I mange år har vores produktion været lineær: Vi udvinder råstoffer, fremstiller produkter, forbruger – og smider ud. Da vi i dag endnu ikke er gode nok til at skabe produkter, der kan genanvendes når de er udtjent, går der utrolig mange ressourcer tabt.

I tankegangen om Cirkulær Økonomi indgår produkter og deres indholdsstoffer i et kontinuerligt kredsløb. Det handler om at indtænke genbrug og genanvendelse fra start, således produkter kan bruges flere gange. Og når produktet er udtjent skal materialerne derfra kunne genanvendes i nye produkter – igen og igen. I cirkulær økonomi er der altså ingen ressourcer, der går tabt, og materialerne bevarer deres værdi.

Cirkulær økonomi handler ikke kun om miljø. Det handler også om penge. Ved at omstille sig til tankegangen om cirkulær økonomi, kan virksomhedens økonomi optimeres og konkurrenceevnen forbedres. Dette kan skabes igennem en højere udnyttelsesgrad, mindre materialeforbrug, mindsket miljøbelastning og en øget forsyningssikkerhed. Derudover kan virksomheden også brande sig ved at producere miljøansvarlige produkter, hvilket også har stor økonomisk værdi for salget.

Erhvervshus Nordjylland har gennem en årrække udviklet målrettede forretningsmodeller, der kortlægger virksomheders grønne omstillingspotentiale i forhold til cirkulær økonomi for små og mellemstore virksomheder. Erhvervshus Nordjylland tager udgangspunkt i de 17 verdensmål, når forretningsmodeller udvikles.

IDAs Video og webinarer

IDA laver hvert år et væld af webinarer, som spænder fra dybt fagtekniske emner inden for naturvidenskab, it og engineering til konkrete råd, om hvordan du håndterer dit arbejdsliv.

De foregår live, men efterfølgende kan du se dem i optaget version på IDAs hjemmeside.

Vær opmærksom på, det ikke er tilladt at dele hverken zoomlinket eller link til video med andre, eller at optage lyd og billeder af webinaret.