Kunstige betonrev til gavn for miljø og samfund?

Fremtiden står for døren med øgede krav til miljømæssig bæredygtighed, grøn energi, kyst og klimasikring samt aktiv genopretning af vores økosystemer og biodiversitet, ikke mindst i havområderne omkring os. Denne temadag vil skyde gang i debatten.