Udfordringer med klimatilpasning i kystnære byer

Kystnære byer over hele landet skal ruste sig til en fremtid med havvandsstigning og stormflod.

Beskrivelse

Havvandet stiger gradvist og over en lang årrække. Men allerede nu er der behov for, at kommuner langs kysten lægger en strategi for, hvordan man vil gøre byerne robuste til fremtidens klima. Skal man fortsætte med at udvikle nye byområder langs vandet? Bygge højvandsmure og diger? Eller skal man hellere trække fremtidige investeringer længere ind på land? Svaret er langt fra entydigt, og om det giver mest mening at flytte, beskytte eller tilpasse byområder, afhænger af de lokale muligheder og lokale udfordringer.

  • Indledning ved IDA Byg Sj. v/ Keld Olsen
  • Udfordringer med klimatilpasning i kystnære byer v/ Mikkel Suell Henriques, Realdania
  • Forskning og optimering af brugen af klimadata v/ Seniorforsker Martin Drews, DTU Management
  • Byens udfordringer med havvandstigning og stormflod v/ Jeppe Sikker Jensen, Cowi
  • DHI projekter og simulering af fremtidige hændelser v/ Nils K. Drønen, DHI
IDAs Video og webinarer

IDA laver hvert år et væld af webinarer, som spænder fra dybt fagtekniske emner inden for naturvidenskab, it og engineering til konkrete råd, om hvordan du håndterer dit arbejdsliv.

De foregår live, men efterfølgende kan du se dem i optaget version på IDAs hjemmeside.

Vær opmærksom på, det ikke er tilladt at dele hverken zoomlinket eller link til video med andre, eller at optage lyd og billeder af webinaret.