Grøn genstart og bæredygtig omstilling

På mødet kan du høre fire forskere, der arbejder med bæredygtig omstilling, komme med deres bud på hvordan en grøn genstart kan bidrage til bæredygtig omstilling.

Beskrivelse

I samarbejde mellem IDA Grøn Teknologi og Sektionen for Bæredygtig Design og Omstilling fra Institut for Planlægning på Aalborg Universitet inviterer vi til online gå-hjem-møde om grøn genstart og bæredygtig omstilling. 

En række danske organisationer - erhvervsorganisationer, fagbevægelsen, NGO og tænketanke – har den senere tid offentliggjort planer for grøn genstart af samfundet efter Covid19-krisen. De fleste planer har især fokus på investeringer i vedvarende energi og energibesparelser, men der er også forslag til cirkulær økonomi i form af øget plantebaseret kost, billigere reparationer samt øget genbrug og genanvendelse.

Planerne nævner flere grunde til en grøn genstart af samfundet:

  • øge beskæftigelsen gennem investering i miljø- og klimaløsninger 
  • reducere miljøproblemer og ressourceforbrug
  • fremskynde implementering af vedtagne grønne planer ved at fremskynde investeringer 
  • sikre at Covid19-hjælpeindsatser til virksomheder ikke modarbejder grøn omstilling af samfundet

Et netværk af NGO’er inden for miljø og udvikling peger på, at en bæredygtig genstart af samfundet kræver, at den sociale bundlinje prioriteres på lige fod med de miljømæssige og økonomiske bundlinjer.

På mødet kan du høre fire forskere, der arbejder med bæredygtig omstilling, komme med deres bud på hvordan en grøn genstart kan bidrage til bæredygtig omstilling. 

Mødet kan måske inspirere organisationer og arbejdspladser til initiativer, der bidrager til en bæredygtig genstart af samfundet, og samtidig er bidrag til en langsigtet bæredygtig omstilling. 

IDAs Video og webinarer

IDA laver hvert år et væld af webinarer, som spænder fra dybt fagtekniske emner inden for naturvidenskab, it og engineering til konkrete råd, om hvordan du håndterer dit arbejdsliv.

De foregår live, men efterfølgende kan du se dem i optaget version på IDAs hjemmeside.

Vær opmærksom på, det ikke er tilladt at dele hverken zoomlinket eller link til video med andre, eller at optage lyd og billeder af webinaret.