Kina's energisektor – nøglen til en klimaløsning?

Webinaret handler om, hvordan Kina med Danmarks hjælp har været i stand til at reducere udslippet af CO2 med 22 mio. tons, hvilket svarer til 63 pct. af udledningen fra det danske energiforbrug i 2017.

Kina's energisektor - nøglen til en klimaløsning?

På mødet øser civilingeniør Kaare Sandholt ud af sin store viden som central rådgiver gennem de sidste otte år hos Kinas ledende tænketank indenfor energi (CNREC). De stod bag den rapporten "China Renewable Energy Outlook 2019", som klimaminister Dan Jørgensen og den kinesiske viceminister for miljø og økologi, Zhao Yingmin, lancerede på COP25 i Madrid i december 2019.

Kaare fortæller om Kina’s drøm om at udvikle “the ecological civilisation” frem mod 2050 og erfaringerne fra myndighedssamarbejdets rolle i energisektoren i Kina.

Desuden vil Tilde Hellsten, der er Chefkonsulent i Myndighedssekretariatet i Udenrigsministeriet i København og tidligere vækstrådgiver på ambassaden i Beijing fortælle om konkretet oplevelser med at samarbejde med myndigheder i Kina.

China Renewable Energy Outlook 2019

Rapporten "Renewable Energy Outlook 2019" har China National Renewable Energy Centre (CNREC) udarbejdet med rådgivning fra Energistyrelsen og deres Kaare Sandholt (myndighedssamarbejdet).

China Renewable Energy Outlook 2019 udlægger, hvordan Kina kan leve op til sin forpligtelse i Paris-aftalen om at holde den globale temperaturstigning under 2°C uden at energiomkostningerne stiger. Det vil medføre, at Kina tidobler kapaciteten for vedvarende energi fra 699 GW i 2018 til 6.030 GW i 2050. Alene inden for vindsektoren skal Kina udvide kapaciteten fra 184 GW i 2018 til 2.630 GW i 2050. Det svarer til knap 450 gange den samlede danske vindkapacitet i 2018 og vil cementere Kinas position som det største marked for vindenergi på verdensplan.

Gør den kinesiske regering dette scenarie til virkelighed, vil landet reducere sin totale CO2-udledning med mere en 7 milliarder tons om året i 2050. Det svarer til ca. 200 gange Danmarks aktuelle CO2-udledning fra energiforbruget. Et svimlende stort forbrug af kul skal erstattes af et enormt antal vindmøller og solceller, hvis den grønne omstilling skal lade sig gøre.

Spørgsmål er så, om Kina politisk og økonomisk er klar til denne radikale omstilling. Regionalt opføres der stadig kulkraftværker trods regeringens signaler og Kina importerede i 2019 7% mere kul fra udlandet end året forinden på trods af landets regerings ønske om at sænke importen.

Ifølge Kaare Sandholt, der har været tilknyttet CNREC som senior ekspert siden 2012 og dermed er tæt på dele af det komplekse kinesiske magtapparat, er der meget, der taler for, at Kina vil blive betydeligt grønnere i de kommende år – dog er han i tvivl om hastigheden af omstillingen, for det bliver kompliceret at efterleve CNREC’s anbefalinger.

Når han er relativ optimistisk, så hænger det sammen med, at Kina er i gang med at omstille sit samfund fra tung industri til højteknologi, service og turisme. Det vil i sig selv give et lavere energiforbrug (og højere elforbrug). Læg dertil, at ineffektiv kulkraft takket være den teknologiske udvikling vil blive udkonkurreret af vind og sol.

Kinesiske og danske myndigheder har siden 2005 samarbejdet om at styrke udviklingen af vindenergi i Kina. Energistyrelsen har gennem et samarbejde med China National Energy Administration delt de danske erfaringer omkring, hvordan det kan lade sig gøre at køre kulkraftværker fleksibelt, og hvordan man som både myndighed og kulkraftværk skubber denne udvikling i gang. Gennem kapacitetsopbygning og erfaringsdeling med kinesiske nøgleaktører er den unikke systemtænkning fra den danske energimodel blevet overført til verdens største energisystem.

Tilde Hellsten er Chefkonsulent i Myndighedssekretariatet i Udenrigsministeriet i København og som tidligere har været vækstrådgiver i Beijing. Tilde giver sin vurdering af hvordan myndighedssamarbejdet har udviklet sig over tid i Kina. Tilde var i fire år (2015 – 2019) udsendt som Sektorrådgiver (landbrug og fødevarer) ved den danske ambassade i Beijing. Hendes rolle var dels at opbygge direkte myndighedssamarbejder mellem danske og kinesiske myndigheder, hvor den danske ekspertise er i høj kurs, og dels at bruge disse kontakter til at understøtte danske erhvervsinteresser i Kina. Hun har siden sin hjemkomst til Danmark arbejdet i Udenrigsministeriet, hvor hun har udvidet sin portefølje med energisamarbejder og clean-tech (globalt). Tilde Hellsten er oprindelig uddannet agronom.

I sin præsentation vil Tilde gøre status på de mange forskellige myndighedssamarbejder der er foregået i løbet af de fem år hvor myndighedssamarbejdsordningen har eksisteret. I alt dækker det 6 projekter og 6 sektorrådgivere udsendt fra Danmark til Kina. Tilde vil præsentere hvad der set med hendes øjne virker og hvad der virker mindre godt i en kinesisk sammenhæng – både set med de analytiske briller og baseret på egne erfaringer fra fire år i Kina der bød på high-level møder i Beijing såvel som middage med kinesiske embedsmænd i provinser langt fra Beijings bonede gulve. Tilde vil også præsentere visionen for hvordan myndighedssamarbejde og handelsfremme kan understøtte hinanden.

IDAs Video og webinarer

IDA laver hvert år et væld af webinarer, som spænder fra dybt fagtekniske emner inden for naturvidenskab, it og engineering til konkrete råd, om hvordan du håndterer dit arbejdsliv.

De foregår live, men efterfølgende kan du se dem i optaget version på IDAs hjemmeside.

Vær opmærksom på, det ikke er tilladt at dele hverken zoomlinket eller link til video med andre, eller at optage lyd og billeder af webinaret.