Debat med Ane Halsboe-Jørgensen om forskningens rolle i power2X

Power2X er vigtigt for Danmarks klimafremtid, men hvordan går vi fra forskning til storskala? Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen taler med IDAs Thomas Damkjær Petersen, Brian Vad Mathiesen AAU og Poul Georg Mose , Haldor Topsøe.

Onlinedebat med Ane Halsboe-Jørgensen om forskningens rolle i power2X

Power2X er vigtigt for Danmarks klimafremtid, men hvordan går vi fra forskning til storskala? Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen taler med IDAs Thomas Damkjær Petersen, Brian Vad Mathiesen AAU og Poul Georg Mose , Haldor Topsøe.

IDAs klimarbejde viser, at Danmark ikke kan nå sine klimamål på 70% reduktion af klimagasser i 2030 og klimaneutralitet i 2050 uden Power2X.

Vi inviterer derfor til debat om hvordan vi kan komme fra forskning og demonstrationsprojekter til storskal brint og et egentligt marked for elektrofuels?

45 min online med forskningsministeren om forskere, virksomheder og beskæftigelse i Power2X.

Uddannelses og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen debatterer med professor Brian Vad Mathiesen om behov og den offentlig forskningsrolle og med Senior Director i Haldor Topsøe Poul Georg Mose om virksomhedernes forskning og samarbejde med det offentlige.

De 45 min debat og oplæg om Power2X afsluttes med en samtale om sammenhæng mellem forskning og beskæftigelse med formand for IDA Thomas Damkjær Petersen.

Moderator: Bille Sterll

IDAs klimasvar – rapport og virkemidler

"IDAs Klimasvar – Transport- og energiløsninger 2030" findes i forskellige udgaver – både oversigter, den korte udgave og den fulde rapport.

Rapporten er udarbejdet af forskere fra Aalborg Universitet i dialog med IDAs Klima ad hoc-udvalg (maj 2020)

  • Den fulde rapport - Danmarks første sammenhængende bud på en dansk vej til 70 pct. reduktion af klimagasser (64 sider, rapporten ligger hos AAU).
  • Kort fortalt – på syv sider får du essensen af IDAs Klimasvar
  • Oversigt over indsatser -  i et overskueligt skema kan du se, hvad de forskellige sektorer, metoder og udfordringer skal bidrage med.
  • Virkemiddelkatalog - Idekatalog med politiske virkemidler og anbefalinger (2 sider).
  • Beskæftigelseseffekt - af IDAs klimasvar - AE har regnet på IDAs Klimasvar - det kan skabe 415.000 grønne job fordelt over 10 år. 

Se hele temaet IDAs Klimasvar