Plastik i havet - Del 2: Den danske kontekst

Plastik bruges overalt og plastikaffald kan ende i miljøet på land og ultimativt i havet. Men hvor kommer det egentlig fra, hvor stort er problemet med plastik i havet herunder i danske havområder og hvad kan man gøre ved det lokalt og globalt?

Plastik bruges overalt og plastikaffald kan ende i miljøet på land og ultimativt i havet. Her bliver det nogle steder synligt i form af ‘plastik-øer’. Men hvor kommer det egentlig fra, hvor stort er problemet med plastik i havet herunder i danske havområder og hvad kan man gøre ved det lokalt og globalt?

Program:

14.00-14.05: Velkomst v/Anders Erichsen, IDA Miljø

14.05-14.25. Mængder og typer af plastik i de danske havområder og langs strande v/Jakob Strand, AU; 

14.25-14.45. Mikroplast i spildevand som kilde til plast i havet. Aviaja Anna Hansen, Krüger

14.45-15.05. Økologiske konsekvenser af plastik i havet omkring Danmark v/Torkel Gissel, DTU Aqua;

15.05-15.15. Kaffe pause.

15.15-15.55. Løsninger, som kan reducere forekomst og skadevirkninger af plast i havet.

15.15-15.35: Plastic change v/Henrik Beha Pedersen

15.35-15.55: Dansk Plastindustri v/Thomas Drustrup

15.55-16.15: Diskussion og afslutning v/Helle Hegelund, IDA Miljø.

Ordstyrer: Hanne Bach, IDA Miljø