Certificering i informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse -

Mødet henvender sig til ansatte og ledere i organisationer, som arbejder med informationssikkerhed eller persondatabeskyttelse, og som søger viden om krav og fordele ved ISO-certificering på området.