IDA TakeAways: Sense & Respond

Til dette webinar kan du møde Jeff Gothelf, der har udviklet en tilgang til forretningsudvikling, der tager afsæt i brugerne og kræver en kontinuerlig udvikling og læring – han kalder det Sense & Respond.

IDAs Video og webinarer