Ligestilling – er det relevant for mig? - særligt henvendt mænd

Paneldebat om fordelene og udfordringerne ved øremærket barsel til mænd, og om hvad man selv kan gøre for ligestillingen – og hvorfor denne problemstilling stadig er vigtig.

Inklusions- og ligestillingsdebatten kan muligvis være svær for mænd at engagere sig i, og den bliver ofte taget af kvinder. Nogle mænd føler sig ramt, nogle føler ikke det har relevans for dem, mens andre måske gerne vil engagere sig, men ikke ved hvor og hvordan. Men ligestilling er i høj grad et relevant emne for mænd – og en problemstilling, hvor vi har brug for alle for at nå i mål. 

 
Et af de redskaber, der kan gøre mest for at øge ligestillingen mellem mænd og kvinder, er øremærket barsel til mænd, som Danmark er forpligtet til at indføre senest i 2022. Flere danske mænd tager orlov, når de bliver fædre. Og flere danske mænd tager længere fædreorlov, end de gjorde tidligere. Men set i et nordisk perspektiv halter Danmark stadig efter vores nabolande.
 
I dag taber kvinder både i løn- og karrierekapløbet, fordi de tager langt hovedparten af orloven. En mere lige fordeling af barselsorloven vil medvirke til en øget ligestilling ved at mindske uligheden i løn mellem mænd og kvinder og styrke kvinders karrieremuligheder – og vi slipper for sager, hvor mænd afskediges eller køres ud på et karrieremæssigt sidespor, blot fordi de vil holde barsel.
 
Vi vil gerne invitere til et arrangement med et panel af både kvinder og mænd, som har engageret sig på den ene eller anden måde i ligestillingsdagsordenen. Vi vil debattere fordelene og udfordringerne ved øremærket barsel til mænd, og panelet vil dele viden og erfaringer om, hvad de selv gør for ligestillingen og hvorfor – og hvorfor de synes det stadig er vigtigt.
 
Panelet består af:
  • Poul-Henning Kamp, softwareudvikler og skribent på ing.dk og Version2
  • Henriette Højberg, direktør for DareGender
  • Charlotte Holm Billund, chefkonsulent i IT-Branchen
  • Lasse Bundgård, tidl. forperson i DareGender, Cand.mag. i psykologi og far til to
Arrangementet afholdes i samarbejde med DareGender og IT-branchen, og er en del af IDAs markering af 8. marts, hvor vi stiller skarpt på forskellige aspekter af ligestillings- og ligelønsdebatten.
IDAs Video og webinarer

IDA laver hvert år et væld af webinarer, som spænder fra dybt fagtekniske emner inden for naturvidenskab, it og engineering til konkrete råd, om hvordan du håndterer dit arbejdsliv.

De foregår live, men efterfølgende kan du se dem i optaget version på IDAs hjemmeside.

Vær opmærksom på, det ikke er tilladt at dele hverken zoomlinket eller link til video med andre, eller at optage lyd og billeder af webinaret.