Hvordan leder du på et usikkert grundlag? (Entreprenant Ledelse)

Hvordan leder du på usikkert grundlag, med begrænset overblik og med flere spørgsmål end svar? Mange virksomheder oplever et stigende behov for at tænke og handle entreprenant. Men hvor starter man egentlig?

Beskrivelse

Virksomheder, hvis kerneforretning og hidtidige succes er baseret på lineær udvikling og ledelse, har behov for at vende tilbage til at være entreprenante. For forretningens skyld, men også for at kunne bidrage til en bæredygtig verden. Der er brug for, at du udvikler den entreprenante evne i dig selv, dit team og din organisation på en måde, der matcher den digitale tidsalders nye krav.
Den nye tid handler ikke blot om at lære nyt. For at komme bedst muligt fremad, er vi nødt til at starte med at aflære nogle helt grundlæggende tilgange.

Om taleren

Tom Hansen er partner i COPENHAGEN LEADERSHIP. Han er uddannet fra Syddansk Universitet, hvor han stadig sidder i et Advisory Board. Det meste af sin karriere har han arbejdet med organisatorisk transformation. I dag coacher han topledere i globale virksomheder. Han er også forfatter til bogen "7 praksisser - der gør virksomheder entreprenante igen".


Webinaret er arrangeret af IDA Netværksgrupper

I IDAs netværksgruppe for ledere får du dedikeret tid i et fortroligt fællesskab med op til 15 ledere, der som du, er leder indenfor teknologi, IT og naturvidenskabelige fag. I netværksgruppen sparrer I om jeres aktuelle problemstillinger, ledelsesovervejelser og ledelsesdilemmaer. 

I dette webinar kan du møde Tom Hansen, som er en af de eksperter, I i netværksgruppen kan vælge at invitere ind for at bidrage med ny viden og inspiration til møderne.

Læs mere om IDA Netværksgrupper.

Hvad er IDA Netværksgrupper?

Få faglig sparring og eksklusive indsigter i fortroligt forum med op til 15 medlemmer med samme faglighed som dig selv.

Læs mere om netværksgrupperne.