Kapital til vækst, generationsskifte eller MBO

Overvejer du ekstern kapital og sparring til en vækstrejse, generationsskifte, opkøb eller til management buy-out? Hør hvordan en kapitalfond tænker og agerer før og efter investering.

Kapital til vækst, generationsskifte eller MBO - hvordan tænker en kapitalfond?

Det er en stor beslutning at invitere eksterne ind i ejerkredsen af sin virksomhed – uanset om det er ifm. generationsskifte, delkapitalisering, til brug for opkøb eller videre vækstrejse. Lige så stor beslutning er det at blive medejer af den virksomhed du arbejder i – ved at købe virksomheden ud en ejerleder eller en større koncern. I begge tilfælde er kapital og sparring nødvendigt, og ”valg af den rigtige partner afhænger i høj grad af kemi, erfaring og et fælles mål”, fortæller Frederik Aackermann, Partner i kapitalfonden Industri Udvikling.

Siden etablering i 1994 har Industri Udvikling (IU) investeret i mere end 140 mindre og mellemstore virksomheder i Danmark – altid som dedikeret minoritetsinvestor og sparringspartner – og har således solid erfaring med ejerledere og management buy-outs på tværs af brancher og nicher. Fokus er altid business-to-business virksomheder inden for teknologi, produktion, handel og service, og omsætningsstørrelsen er niveauet 75-500 mio.kr. når Industri Udvikling går ind.

I webinaret giver Frederik Aackermann konkret indblik og eksempler på:
- Hvordan tænker en kapitalfond før investering?
- Hvad ser de efter og hvad lægger de vægt på?
- Hvilke typer fonde findes der og hvad er forskellene?
- Hvordan er investeringsprocessen?
- Samarbejdet om udvikling af virksomheden – tilgang, tiltag og bestyrelsen
- Udfordring og sparring fra fonden undervejs?
- Tanker og erfaring med fælles exits
- De største udfordringer mellem fond, ejerledere og i bestyrelsen

Webinaret tager udgangspunkt i Industri Udviklings konkrete fokus, tilgang og erfaringer, og sammenligner med andre typer fonde i det danske og skandinaviske landskab. Eksempler tages frem fra management buy-outs og investering i ejerledede virksomheder – alt efter interessen fra deltagerne. Spørgsmål er velkomne og kan stilles undervejs i webinaret.

Målgruppe
Ejerledere – som overvejer at få ekstern kapital og sparring til vækstrejse, opkøb af konkurrent, delsalg, generationsskifte til ledelsen, familiemedlem eller tredjepart.
MBO-kandidater – dvs. direktører og ledergruppemedlemmer, som har overvejelser om at blive ejerleder eller medejerleder af det selskab, de arbejder i.

Oplægsholder
Frederik Edward Aackermann, Partner, Industri Udvikling, 22606999, faa@industriudvikling.dk
Frederik har 15 års erfaring med strategiudvikling, opkøb, MBO’er, integration og forbedringsprogrammer i industrien og i Industri Udvikling. Er dertil selv iværksætter lige siden studiestart.
Uddannet civilingeniør fra DTU, og senere MBA Finance fra Pepperdine University USA. Videre kurser hos IMD m.fl.

IDAs Video og webinarer

IDA laver hvert år et væld af webinarer, som spænder fra dybt fagtekniske emner inden for naturvidenskab, it og engineering til konkrete råd, om hvordan du håndterer dit arbejdsliv.

De foregår live, men efterfølgende kan du se dem i optaget version på IDAs hjemmeside.

Vær opmærksom på, det ikke er tilladt at dele hverken zoomlinket eller link til video med andre, eller at optage lyd og billeder af webinaret.