Klar til nye regler om APV og kemisk risikovurdering?

1/7-19 blev kravet om at udarbejde skriftlige APB ophævet. Hør hvad de nye regler betyder for virksomhederne og hvordan man kan arbejde med dem i praksis.

Klar til nye regler om APV og kemisk risikovurdering?

Arbejdspladsbrugsanvisningerne har igennem mange år fungeret som virksomhedernes dokumentation for, at den særlige kemiske del af arbejdspladsvurderingen (APV) på arbejdspladser, hvor der findes farlige stoffer og materialer, var gennemført. Samtidig er der i de senere år stillet spørgsmålstegn ved, om arbejdet med at udarbejde APB’erne står mål med værdien i arbejdsmiljøarbejdet – og det har nu ført til ændring af reglerne. Kravet om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger erstattes af et øget fokus på og krav til dokumentation af den kemiske risikovurdering, hvor virksomhedernes aktiviteter, der kan medføre udsættelse for kemiske stoffer og materialer, skal vurderes. Samtidig øges fokus på oplæring og instruktion af de ansatte.

På mødet vil vi diskutere hvad de nye regler betyder for virksomhederne og hvordan man kan arbejde med dem i praksis.

Program:

Fatima Øzer Armagan, Kemiker, Arbejdstilsynet Flemming Hougaard Jørgensen, Tilsynsførende, Arbejdstilsynet

Hvad betyder de nye regler for virksomhederne og hvad har især givet anledning til spørgsmål efter reglernes indførelse. Hvad er fokus under tilsyn med virksomhederne og hvad er erfaringerne indtil videre.

Søren Thor Larsen, HS Specialist, Haldor Topsøe A/S

Et virksomhedseksempel på erfaringer med omstilling til de nye regler.

Henrik Harboe, Chefkonsulent, Niras

Hvordan har arbejdsmiljøkonsulenter forberedt sig på regelændringerne og hvad har de betydet for samarbejdet med virksomhederne.

Jens Skovgaard Lauritsen, Chefkonsulent, Dansk Arbejdsgiverforening

Processen med modernisering af formkravene på det kemiske område og parternes rolle i arbejdet.

Diskussion

Erfaringsudveksling om udfordringer og gode forslag til arbejdet med omstillingen til de nye regler.

Afslutning og tak for i dag

Mødeansvarlige: Sonja Hagen Mikkelsen, Karin Sørig Hougaard, Peter Rønberg Hansen og Rikke Fatum IDA Arbejdsmiljø

IDAs Video og webinarer

IDA laver hvert år et væld af webinarer, som spænder fra dybt fagtekniske emner inden for naturvidenskab, it og engineering til konkrete råd, om hvordan du håndterer dit arbejdsliv.

De foregår live, men efterfølgende kan du se dem i optaget version på IDAs hjemmeside.

Vær opmærksom på, det ikke er tilladt at dele hverken zoomlinket eller link til video med andre, eller at optage lyd og billeder af webinaret.